DelfSail en het onderwijs

logo DelfSail Ahoi, zeemeeuw met kapiteinspet

DelfSail Ahoi!

“Mam, ik weet waarvoor die gaten zijn, daardoor kan het water weglopen”.

Een kind dat met ouders bij de aankomst van de schepen was, herkende iets van wat het op school had geleerd. En dat was precies de bedoeling van het onderwijsprogramma DelfSail Ahoi: leren door te ervaren.

Alle 24 basisscholen in Eemsdelta hebben activiteiten gedaan in het kader van DelfSail en heel veel daarvan hebben er een compleet project aan gekoppeld.
Dus gingen de kinderen o.a. dansend een prentenboek navertellen, onderzoek doen naar de verschillen tussen zoet en zout water en op bezoek bij Groningen Seaports. Of knopen leren leggen: eerst een lus maken, het touw in je linkerhand er onderdoor, niet te strak aantrekken…

IVAK stond mede aan de wieg van dit onderwijsprogramma. In samenwerking met de bibliotheek, een aantal vertegenwoordigers van basisscholen met cultuur als speciale taak, twee lesontwikkelaars en Mieke Wind als projectleider zijn de lijnen uitgezet: hoe willen scholen dit gaan inzetten op de langere termijn, welke workshops zijn passend en welke gastdocenten en musea hebben een mooi aanbod dat erbij past, wat organiseren we voor de jongste kinderen, et cetera.
Daarnaast heeft IVAK geadviseerd bij de subsidieaanvraag en scholen bij elkaar gebracht die het lesmateriaal wilden testen.

kinderhanden met geknoopt touw

Het lesmateriaal voor gebruik in de klas heeft een duurzaam karakter en is veelzijdig te blijven gebruiken. Onderwerpen als Delfzijl als vestingstad, uitdrukkingen met water, kijken naar schilderijen van oude zeilboten en beroepen in de zeevaart zijn ook interessant als de haven niet vol ligt met bijzondere schepen uit de hele wereld.

afgeronde projecten