Welkom bij ...

hét cultuurnetwerk van Eemsdelta

voor o.a. scholen, lesaanbieders en makers

Wat kan het via ivak team

voor jou betekenen?

Als cultuuraanbieder word je door IVAK ondersteund

middels advies, coaching, workshops, inspiratie & ons netwerk!

Cultuurplatform Eemsdelta

KultuurLoket heeft van de provincie Groningen de opdracht gekregen om in iedere gemeente een Cultuurplatform op te zetten. Dit doen zij door lokale partijen bij elkaar te brengen

Lees verder »

Waar staat via ivak voor?

inspiratie

middels kunst en cultuur wil IVAK iedereen inspiratie bieden

verbinding

constant zoekt IVAK naar het maken van verbindingen tussen doelgroepen

actualiteit

IVAK houdt haar netwerk op de hoogte met alle actuele ontwikkelingen

kennis

IVAK deelt graag alle opgedane kennis met haar partners zoals lesaanbieders

IVAK Academy: Training Samen Slim Deelnemers Werven

IVAK organiseerde op woensdag 9 en 30 november in samenwerking met KultuurLoket via de IVAK Academy de training Samen Slim Deelnemers Werven voor de culturele verenigingen van Eemsdelta.

Tijdens deze training leerden de aanwezige verenigingen de structuur van hun verenigingen in kaart te brengen. Ook kregen zij een verfrissende kijk op het werven van deelnemers, dit kunnen zowel leden als cursisten zijn. Zo werd er onder andere gekeken of het huidige aanbod aansluit op de wensen van de deelnemers en of de focus ligt op de juiste doelgroep. Tijdens de tweede avond presenteerden de verenigingen hun toekomstvisie en gingen zij aan de slag met hun plannen.

De training werd gegeven door Jenny van der Klok en Isolde van Meerwijk. Begin 2023 zal deze training nogmaals aangeboden worden, om zo meer verenigingen de kans te bieden hier aan deel te nemen.

Wil jij op de hoogte blijven van de IVAK Academy bijeenkomsten? Houd dan deze pagina in de gaten.

Deze training werd via IVAK aangeboden door KultuurLoket en gemeente Eemsdelta.

Training: voor de klas in het speciaal onderwijs

Ben jij als gastdocent regelmatig op scholen te vinden? En zou jij (vaker) willen werken met of in het speciaal onderwijs? Meld je dan aan voor het nascholingstraject dat K&C januari 2023 start!

In de training ‘Voor de klas in het s(b)o’ ontdek je hoe het speciaal onderwijs is opgebouwd. Je ontwerpt ook een lessenserie die je tijdens een korte stage in de praktijk brengt. De training wordt betaald vanuit de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit Groningen en is voor jou gratis. Aanmelden kan tot en met 11 december 2022. Neem voor meer informatie contact op met Marieke Satter of Geke Slagman of kijk op de website van K&C.

Cultuurplatform Eemsdelta

KultuurLoket heeft van de provincie Groningen de opdracht gekregen om in iedere gemeente een Cultuurplatform op te zetten. Dit doen zij door lokale partijen bij elkaar te brengen die samen een Cultuurplatform vormen.

Een Cultuurplatform is een overleg waar lokale partijen uit het culturele veld zoals (amateurkunst)verenigingen, culturele instellingen, cultureel ondernemers, musea, kunstenaars en aanbieders van cultuureducatie en de gemeente elkaar ontmoeten en met elkaar spreken over de rol van kunst en cultuur in hun gemeente.

Eemsdelta is de volgende gemeente waar een cultuurplatform zal worden gevormd. KultuurLoket heeft in overleg met de gemeente en IVAK nu een opzet gemaakt voor het Cultuurplatform Eemsdelta. Binnenkort zullen alle lokale cultuuraanbieders, locaties en organisaties een mail ontvangen met een uitnodiging om zich aan te melden voor dit platform.

Houd je mail dus in de gaten. Heb je nu al vragen, neem dan contact op met onze Cultuurcoach amateurkunst en vrije tijd Carin Brenninkmeijer: cultuur@ivak.net