Over IVAK

Wat is IVAK?

Eerder was IVAK een Centrum voor de Kunsten, maar sinds 2017 is IVAK dé culturele netwerkorganisatie van gemeente Eemsdelta geworden. Oftewel: IVAK brengt vraag en aanbod van kunst & cultuur in Eemsdelta bij elkaar. Hierdoor vormen wij zowel een platform voor inwoners als een netwerk voor onze partners, zoals scholen, lesaanbieders, makers & meer. Dit gebeurt dus allemaal via ivak!

Het doel van onze stichting is dan ook om cultuur voor iedereen toegankelijk te maken, omdat wij geloven dat kunst & cultuur iedereen gelukkiger maakt.

 

Waar is IVAK actief?

Op school  Het IVAK helpt scholen bij het geven van goed en inspirerend cultuuronderwijs. Kinderen leren hierdoor hun creativiteit en persoonlijke vaardigheden verder te ontwikkelen.

Na schooltijd  Via IVAK kunnen kinderen in naschoolse activiteiten ontdekken waar hun interesses liggen om zo hun talenten te vergroten. Deze naschoolse activiteiten sluiten vaak aan op het bestaande cultuuraanbod in de gemeente.

In de vrije tijd  Ben je op zoek naar culturele lessen, cursussen of workshops? Of wil je je bij een vereniging aansluiten? IVAK helpt je hier graag bij! Klik hier om naar het overzicht van het culturele aanbod in onze gemeente te gaan.

In jouw omgeving  Samen met Cadanz, Sport4connect en vele andere organisaties zetten wij kunst in als middel voor maatschappelijke projecten. Doe mee en word één van onze Cultuurgastjes! 

via IVAK team

Harry Koning

Harry Koning

Als directeur draag ik de verantwoordelijkheid voor het team en hou me bezig met de inhoudelijke, bestuurlijke en politieke zaken.

Gino Huiskes

Gino Huiskes

Als coördinator cultuuronderwijs ondersteun ik, samen met Catrien, scholen bij het realiseren van inspirerend cultuuronderwijs.

Katja Stavinga

Katja Stavinga

Als bureaumanager hou ik me bezig met de financiële en HR-administratie en zorg ik ervoor dat de organisatie soepel verloopt.

Reinder Jager

Reinder Jager

Als planner & administratieve ondersteuner hou ik me bezig met planning, ondersteun bij logistiek, administratief & beheerwerk en neem de telefoon aan.

Jurgen van Tolie

Jurgen van Tolie

Als coördinator in sociaal domein hou ik me bezig met het verbinden van kunst en cultuur met maatschappelijke vraagstukken binnen Eemsdelta.

Maaike Falkena

Maaike Falkena

Als content marketeer hou ik me bezig met het creëren van content voor de website, social media en de nieuwsbrieven.

Catrien de Boer

Catrien de Boer

Als coördinator cultuuronderwijs ondersteun ik, samen met Gino, scholen bij het realiseren van inspirerend cultuuronderwijs.

Carin Brenninkmeijer

Carin Brenninkmeijer

Als coördinator cultuur in de vrije tijd hou ik me bezig met ons netwerk van cultuuraanbieders, het aanbod na schooltijd en PCB/Instrumentenfonds.

Bestuur

Het bestuur van Stichting IVAK (statutaire naam: Stichting IVAK, Centrum voor Kunst en Cultuur) bestaat uit de volgende leden:

Bram Huitsing – Voorzitter

Gerdie Klaassen – Bestuurslid

Henk Smit – Bestuurslid

Otto Albeda – Bestuurslid

Marie-Lou Gregoire – Bestuurslid

Het bestuur van stichting IVAK vertegenwoordigt en bestuurt de stichting, zorgt ervoor dat het doel van de stichting wordt nagestreefd en volgt de Governance Code.

Het bestuur draagt zorg voor het financiële beheer. Alle leden vervullen de bestuursfunctie onbezoldigd.

Jaarverslag

Het actuele jaarverslag kun je hier downloaden.