over IVAK

Wat is IVAK?

IVAK is sinds 2017 dé culturele netwerkorganisatie van gemeente Eemsdelta.
Oftewel: IVAK brengt vraag en aanbod van kunst & cultuur in Eemsdelta bij elkaar.

Hierdoor vormen wij zowel een platform voor inwoners als een netwerk voor onze partners, zoals scholen, lesaanbieders, makers & meer.
Dit gebeurt dus allemaal via IVAK!

Het doel van onze stichting is om cultuur voor iedereen toegankelijk te maken, omdat wij geloven dat je door het beleven van kunst en cultuur beter kunt reflecteren op je omgeving en daarmee je eigen identiteit bewuster ontwikkelt.

“Onze droom is dat ieder mens in de samenleving, natuurlijk specifiek de bewoner van de gemeente Eemsdelta, zichzelf ontwikkelt en de persoon die je al bent sterker maakt door actief deel te nemen aan kunst- en cultuuractiviteiten.

Wij geloven dat je door het beleven van kunst en cultuur beter kunt reflecteren op je omgeving en daarmee je eigen identiteit bewuster ontwikkelt.”

Waar is IVAK actief?

op school

IVAK ondersteunt scholen voor primair en voortgezet onderwijs bij het vormgeven van inspirerend en kwalitatief cultuuronderwijs.

in de vrije tijd

Wat wil je graag leren of waar wil je graag beter in worden?
Is het muziek, dans, beeldende kunst, theater? Wil je je aansluiten bij een vereniging? Of zoek je een maker voor een leuk project?

IVAK heeft het culturele aanbod in gemeente Eemsdelta voor jou in kaart gebracht. Klik hier om naar het overzicht te gaan.

in jouw omgeving

IVAK werkt in jouw omgeving – het sociaal domein – mee aan kunst- en cultuurprojecten in gemeente Eemsdelta.

Het belangrijkste doel van kunst in het sociaal domein is om via actieve cultuurparticipatie een mooiere en inclusievere samenleving in Eemsdelta te creëren.