Welkom op ...

hét platform voor kunst en cultuur in Eemsdelta

voor alle inwoners

Vind via ivak jouw

Vul de via ivak matchmaker in en vind het cultuuraanbod

dat het best bij je past!

Wist je dat je via ivak

fototoestel zwart

t/m 18 jaar recht hebt op een Persoonlijk Cultuur Budget? Hiermee krijg je korting op kunst- en cultuurlessen!

laptop

een online overzicht kunt vinden van bijna alle cultuuraanbieders in Eemsdelta?

gitaar

met korting of zelfs gratis een instrument kunt huren via het instrumentenfonds?

Cultuurcoaches zijn bruggenbouwers

 We willen graag de vier cultuurcoaches bij IVAK ‘opnieuw’ aan jullie voorstellen. Ze werken alle vier al langere tijd bij IVAK, alleen onder een andere functienaam. De functienaam verschilt hier en daar in het land, soms ook qua werkzaamheden, maar cultuurcoaches zijn overal en vooral bruggenbouwers. Zij stimuleren deelname aan cultuur en verbinden cultuur met andere sectoren, zoals zorg, onderwijs, amateurkunst en bijvoorbeeld sport. We hebben besloten om de functienaam cultuurcoach met ingang van 2023 toe te passen in verband met de herkenbaarheid als de meest gebruikte landelijke functienaam voor deze werkzaamheden. 
 
Catrien de Boer – cultuurcoach onderwijs 
“Samen met klasgenoten dansen op muziek, helemaal opgaan in een voorstelling of stil en geconcentreerd zitten tekenen – kinderen zien genieten van cultuur is het mooiste dat er is.” 

Gino Huiskes – cultuurcoach onderwijs 
“Cultuuronderwijs laat leerlingen op een creatieve manier naar de maatschappij, naar hun omgeving en naar zichzelf kijken en draagt daarmee bij aan het ontwikkelen van hun 21ste-eeuwse vaardigheden. Ik ben blij dat ik via IVAK de scholen kan helpen om dit onderwijs vorm te geven.” 

Carin Brenninkmeijer – cultuurcoach amateurkunst 
“Ik zie mijzelf als de verbindende schakel tussen vraag en aanbod binnen het amateurkunstveld. Denk hierbij aan locaties, culturele aanbieders, organisaties en de inwoners. Het professionaliseren van de amateurkunst vind ik belangrijk. Hiermee waarborg je bestendiging van kunst- en cultuurparticipatie voor de toekomst.” 

Ada Tolboom – cultuurcoach sociaal domein 
“Mijn droom is om kunst en cultuur bereikbaar te maken voor iedereen. Iedereen verdient een podium. Er is zoveel talent en kracht aanwezig in wijken en dorpen. Ik speel graag een rol in het zichtbaar maken van dat talent en die kracht, maar ook in het inzetten ervan in bijvoorbeeld een wijk of straat. De samenleving maken we samen. Hopelijk tot gauw!” 

Foto (van links naar rechts, van boven naar beneden): Catrien de Boer, Gino Huiskes, Carin Brenninkmeijer & Ada Tolboom

Nieuw fonds: ELJA Foundation

Sinds kort is er een nieuw fonds opgericht met de naam ELJA foundation.

De ELJA Foundation is een filantropisch fonds. De werkwijze van de Foundation berust op het concept van venture philanthropy en is erop gericht om met culturele en maatschappelijke partners zoveel mogelijk impact te maken. Naast financiële middelen biedt de ELJA Foundation ook (inhoudelijke) betrokkenheid, expertise en een netwerk. Het is de ambitie om een toonaangevende partner in de kunst- en cultuursector te zijn.

De ELJA Foundation ontwikkelt innovatieve programma’s met belangrijke culturele organisaties op het terrein van muziek, dans en beeldende kunst, waardoor jongeren uit verschillende leefwerelden beter worden voorbereid op hun toekomst en meer met elkaar verbonden raken.

De ELJA Foundation initieert, co-creëert en financiert projecten voor kinderen en jongeren van 4 t/m 18 jaar. De ELJA Foundation wil een bijdrage leveren aan verbinding in de samenleving door middel van muziek, dans en beeldende kunst. Kunst en cultuur zijn dé brug naar connectie, bevorderen sociale cohesie, overbruggen verschillen en verruimen het blikveld.

Voor meer informatie, ga naar: eljafoundation.nl

Opwierde – kunstproject met 40.000 foto’s (deel 2)

Deel 2 Kunstproject in Opwierde, wijk in Appingedam (gemeente Eemsdelta) 

“Er gebeurt iets spannends in je wijk. Er wordt geschiedenis geschreven. Een hele wijk gaat over de kop. Dan probeer je dat een beetje vast te leggen” vertelde Kenny Buitendam vorig jaar. Kenny is fotograaf en initiatiefnemer van dit kunstproject in ontwikkeling. 

Afgelopen vrijdag zaten de organisaties Cadanz Welzijn en IVAK om de tafel met Kenny voor het maken van een volgende stap in de ontwikkeling van het project. We hebben gesproken over het WAT en HOE van het kunstproject, maar vooral hebben we het gehad over het WAAROM.  

WAAROM een kunstproject? 
Gemeente Eemsdelta ligt in een aardbevingsgebied. In totaal zijn er twintig versterkingsgebieden, waarvan de wijk Opwierde (Zuid) er één is. De gaswinning en de versterkingsopgaven hebben vaak grote gevolgen voor het dagelijks leven van de inwoners. Zo is Opwierde Zuid hierdoor ook een wijk met veel verhalen geworden. Kenny wil graag het verhaal van zijn wijk vertellen onder andere door middel van zijn vele foto’s. Dit is belangrijk, zodat dit verhaal niet in de vergetelheid raakt. Om te laten zien wat zo’n versterkingsopgave met de bewoners in deze wijk heeft gedaan en nog steeds doet.  
 
Binnen dit kunstproject willen we daarom ruimte geven aan deze verhalen, in welke vorm dan ook. Ieder van ons heeft een verhaal. Verhalen vertellen waar we vandaan komen. Waar we naartoe gaan. Een verhaal kan ons raken en de brug naar de ander slaan. Een goed verhaal verbindt ons en is soms als een spiegel. Verhalen doen nog veel meer. Ze laten ons zien wie we zijn, wie we juist niet zijn of niet willen zijn, maar ook waar we ons thuis voelen. En in Opwierde Zuid komen we thuis!  

De volgende keer verwachten wij jullie iets meer te kunnen vertellen over het WAT en HOE.