scholen

cultuur op school via IVAK

IVAK ondersteunt scholen voor primair en voortgezet onderwijs bij het vormgeven van inspirerend en kwalitatief cultuuronderwijs.

Lees meer over onze diensten, ga op zoek naar gastdocenten of laat je inspireren door Begin de week met kunst!

Heb je een vraag? Laat het ons weten via cultuuronderwijs@ivak.net.

onze visie op cultuuronderwijs

Wij geloven dat cultuuronderwijs bijdraagt aan een gezonde ontwikkeling: kinderen die van jongs af aan in contact komen met kunst, erfgoed en media ontwikkelen een scala aan belangrijke vaardigheden.

Via cultuuronderwijs worden zij geholpen hun creativiteit te ontplooien, emoties te uiten en hun talenten te ontdekken. Ze leren meer over het handelen van anderen, wat verschillende mensen denken, doen en maken. Hierdoor leren zij ook iets over zichzelf en kunnen zij zich beter verhouden tot de wereld om zich heen.

Wat kunnen we voor jouw school doen?

beleid

We helpen je bij het opstellen van cultuurbeleid op jouw school. We ondersteunen icc’ers en zorgen ervoor dat je een goed plan hebt.

hulp bij cultuurbeleid

Geen school is hetzelfde, dus ziet ook cultuuronderwijs er op elke school anders uit. Het onderwijsteam van IVAK bekijkt met elke icc’er welke activiteiten het beste passen bij de school en bij de doelen die in het cultuurplan staan.

hulp bij cultuurplan

Iedere school streeft ernaar leerlingen kwalitatief goed cultuuronderwijs te bieden. De kerndoelen – Kunstzinnige Oriëntatie en Oriëntatie op de Wereld – vormen de basis daarvoor. Maar hoe doe je dit precies op jouw eigen school: hoe zorg je bijvoorbeeld voor samenhang tussen de activiteiten en het cultuurplan?

Ons onderwijsteam – in samenwerking met onze provinciale partner K&C – helpt icc’ers en directies bij het maken van een samenhangend plan voor cultuuronderwijs.

cultuuronderwijs

Met onze ondersteuning stel je een praktisch haalbaar onderwijsprogramma op en breng je cultuur naar de klas.

kunst en cultuur in de klas

Scholen kiezen er steeds vaker voor om cultuuronderwijs een vaste plaats in het onderwijs te geven. Hoe zorg je ervoor dat er een lijn zit in regelmatig terugkerende activiteiten? En behaal je hiermee je onderwijsdoelen?
Het onderwijsteam helpt je bij het uitwerken van je plan.

In de komende jaren zal op steeds meer scholen de verlengde of verrijkte schooldag worden ingevoerd. Hoe geef je binnen dit concept je cultuuronderwijs vorm?
We denken graag met je mee.

Begin de week met kunst

Via Begin de week met kunst kunnen leerkrachten gratis inspiratie vinden voor een korte les over kunst en cultuur.

Een gebouw, muziekstuk, dans, theaterfragment, een oud gebruik, schilderij, gedicht of clip: er valt zoveel moois en nieuws te ontdekken als je samen kijkt, luistert en erover praat! Een prachtige manier om de dag of week te beginnen – of juist tussendoor.

methodes en leerlijnen implementeren

Wij kunnen je helpen met het kiezen van een methode die het beste past bij jullie visie op (cultuur)onderwijs. Wil je met methodes voor bijvoorbeeld wereldoriëntatie ook aansluiten bij cultuuronderwijs? Of gebruik je liever de tussendoelen en leerlijnen (TULE) van SLO?
Vraag het onderwijsteam om advies.

de icc'er

Op school is de interne cultuurcoördinator (icc’er) de spin in het web. Die weet als geen ander wat er speelt in het team aan activiteiten, projecten en gastlessen, maar ook aan wensen en uitdagingen. Het onderwijsteam heeft regelmatig contact met alle icc’ers in de gemeente Eemsdelta.

Om onderlinge uitwisseling te stimuleren, organiseert IVAK jaarlijks een tweetal netwerkbijeenkomsten speciaal gericht op icc’ers. Deze bijeenkomsten vallen onder de vlag van IVAK Academy.

Op de pagina IVAK Academy vind je een overzicht met data en onderwerpen van komende (en de verslagen van voorbije) bijeenkomsten.

financiering

Gelukkig zijn er voor de uitvoering van cultuuronderwijs verschillende budgetten beschikbaar. Lees ze hieronder.

Lumpsum

Per 1 januari 2023 is de wet ‘Vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs’ van toepassing voor de berekening van de lumpsumgelden voor de scholen. Dit betekent dat er niet meer een vast bedrag geoormerkt is voor cultuur.
Zorg dus tijdig voor een cultuuronderwijsplan met een duidelijk voorstel voor de besteding voor cultuureducatie en bespreek dit met je directeur.

Ter indicatie: de bedragen die in 2021 werden gehanteerd voor diverse regelingen waren   
€ 111,53 per school en € 21,51 per leerling. 
Vergeet bij het maken van plannen en overleg met je directeur de indexering niet. Op deze website vind je meer informatie.

via IVAK

Voorwaarde voor het verkrijgen van het IVAK-tientje èn CMK-geld is dat je ook budget uit de lumpsum gebruikt voor je cultuuronderwijs.

Cultuureducatie Met Kwaliteit - CMK

Met de CMK-regeling is er structureel geld beschikbaar om te investeren in visie en deskundigheid van leerkrachten. Maar ook in het cultuurprogramma en in de samenwerking met de culturele omgeving. Door te investeren in deze pijlers kunnen scholen hun cultuuronderwijs verbreden, verdiepen en borgen.

In een plan omschrijf je wat je wilt doen om het cultuuronderwijs op jouw school naar een hoger niveau te brengen. CMK biedt geld om deze ambitie te bereiken. De school sluit een samenwerkingsovereenkomst af met CMK waarin staat wat je als school wilt bereiken met het gebruik van de gelden.

Basisscholen (ook speciaal onderwijs) kunnen een plan indienen voor de periode 2023-2025. Ontdek meer.

samenwerking

Via IVAK brengen we je in contact met cultuuraanbieders met veel ervaring in het geven van gastlessen, workshops en voorstellingen. Je krijgt toegang tot heel creatief Eemsdelta!

culturele aanbieders in het onderwijs

Er zijn veel kunstenaars die ervaring hebben met het verzorgen van cultuurlessen op maat, aangepast aan de leeftijdsgroep en aan bijvoorbeeld een thema waar de school aan werkt. Wil je graag gebruik maken van deze experts?
Hier vind je verschillende culturele aanbieders.

Ook is het mogelijk om op excursie te gaan en met je leerlingen een museum, een kerk of een molen te bezoeken of projecten uit te voeren van bijvoorbeeld het Groninger Landschap, de waterschappen of Natuurmonumenten.

De culturele rijkdom van Eemsdelta hebben wij verzameld in de Culturele Schatkamer voor scholen in Eemsdelta. Dit is een gids boordevol culturele aanbieders uit de eigen regio.
Je kunt de gids hier online inkijken.

schoolvoorstellingen

Ook in het schooljaar 2023 – 2024 organiseert IVAK weer voorstellingen voor de basisscholen:

 • De Koning van Karton (gr 1-2)
  door Garage TDI
 • De drakentemmer (gr 3-4)
  door VALENTIJN productiehuis
 • De vliegende Hollander (gr 5-6)
  door Ida van Dril
 • De Toren van Archidor (gr 7-8)
  door Groen & Van Lien

Deze voorstellingen zijn geselecteerd in overleg met een groep icc’ers. Deelnemende scholen krijgen informatie over data, tijden en locaties.

cultuurlokalen

Van kunst en cultuur genieten, je daar verder in ontwikkelen en samen met anderen iets nieuws ontdekken – dat kan niet alleen onder schooltijd, maar ook in de vrije tijd én: dicht bij huis.

Dankzij de Cultuurlokalen kunnen kinderen ook na schooltijd les krijgen van een docent of vereniging die gebruik maakt van een lokaal of lesruimte op school. Zo kunnen kinderen gemakkelijk deelnemen aan kunst en cultuur in de vrije tijd.