Nieuwe cultuurnota in ontwikkeling

18 okt 2021 | nieuws

Met de komst van de nieuwe gemeente Eemsdelta zal ook een nieuwe cultuurnota moeten worden geschreven. Best wel een ingewikkelde klus want iedere gemeente had zo haar eigen cultuurbeleid, haar eigen speerpunten en niet te vergeten haar eigen subsidiebeleid en regelgeving.

De gemeente Eemsdelta heeft daarom gekozen voor een trapsgewijze aanpak:

  1. 2021: Opstellen van een notitie van uitgangspunten
  2. 2022: Start harmonisatie subsidies en regelingen
  3. 2022-2023: uitdiepen van dringende / actuele beleidsvraagstukken
  4. 2023: toewerken naar een nieuwe cultuurnota in samenwerking met de culturele sector.

Om te komen tot een nieuw cultuurbeleid heeft de gemeente eerst een aantal uitgangspunten geformuleerd. Deze uitgangspunten zijn op 16 september jl. voorgelegd aan een twintigtal culturele organisaties uit de gemeente Eemsdelta. Denk daarbij o.a. aan Culturele Raad Loppersum, Cultuurplatform Appingedam, IVAK, de Top van Groningen, Cadanz Welzijn, SMO) Theater de Molenberg.

Er is onder leiding van wethouder Meindert Joostens twee uur gesproken over de uitgangspunten. De inbreng van de avond wordt gebruikt om de notitie uitgangspunten verder aan te scherpen. Deze aangescherpte versie wordt weer voorgelegd aan de 20 deelnemende culturele organisaties.

De gemeente wil een cultuurnota die gedragen wordt door de gehele culturele sector. De aftrap is geweest en niet iedereen is nog bevraagd. In stap 4 wordt in samenwerking met de culturele sector (en dat zijn wij allemaal) toegewerkt naar de uiteindelijke cultuurnota.

Wij houden jullie op de hoogte.

Meer berichten in: nieuws