Lancering van De Culturele Schatkamer voor de scholen in Eemsdelta

2 jun 2022 | nieuws

“Dat je met een orgelproject in de klas ook aandacht kunt besteden aan techniek had ik me nooit gerealiseerd, geweldig dat kinderen samen een echt orgeltje bouwen!” Aan het woord is een leerkracht die op haar basisschool cultuurcoördinator is. Zij ontving, samen met collega’s die op andere scholen die taak hebben, de brochure De Culturele Schatkamer voor de scholen in Eemsdelta

In De Culturele Schatkamer staan meer dan 30 aanbieders op het gebied van theater, molens, muziek, musea, mediakunst en nog veel meer. Met die brochure kunnen scholen nog beter een keuze maken uit de culturele omgeving en op die manier hun onderwijs verrijken. Bijvoorbeeld met een gebouwenspeurtocht door Appingedam, museumbezoek, maskertheater in de klas of een gastles van een componist.

De Culturele Schatkamer is afgelopen woensdag 1 juni feestelijk uitgereikt aan drie personen die elk op een eigen manier met het basisonderwijs te maken hebben. Op de foto staan Leonie Korteweg (bovenschools directeur van Marenland), Hilde Kruiskamp (directeur van OBS Hiliglo in Bierum) en Jordy Zwier (leerling van OBS Hiliglo). Korteweg vertegenwoordigt alle scholenorganisaties in Eemsdelta.

Na de uitreiking woonden de cultuurcoördinatoren inspirerende workshops bij van enkele culturele aanbieders die in De Schatkamer staan: kunstenaars Gea Koopman, Paula Biemans en Marcelle Niland, Dennis Molema van Digital Art Factory (DAF), Kim van Steenwijk namens Erfgoedpartners en Henk Wiegman & Jan Köller van Museumgemaal Cremer.

De Culturele Schatkamer is een initiatief van en samengesteld door de onderwijsafdeling van IVAK, de culturele netwerkorganisatie van Eemsdelta.

Meer berichten in: nieuws