Harmonisatie gemeentelijke subsidies culturele organisaties

28 jun 2022 | nieuws

In de afgelopen weken zijn er 6 bijeenkomsten geweest waar is gesproken over de harmonisatie van de subsidie voor cultuur, evenementen en toerisme.

Aanleiding voor deze bijeenkomsten is de samenvoeging van de drie gemeenten Loppersum, Appingedam en Delfzijl tot gemeente Eemsdelta. De wet schrijft voor dat de nieuwe gemeente binnen twee jaar verplicht is om alle subsidies te harmoniseren, oftewel gelijk te trekken.

Vier organisaties in de gemeenten hebben een vaste subsidierelatie met de gemeente, dat zijn twee musea, IVAK en het Molenberg Theater. Deze organisaties vallen buiten de harmonisatie.

Voor de overige culturele organisaties gaat de gemeente op basis van de resultaten van de 6 bijeenkomsten nu een plan schrijven. Dit plan wordt voorgelegd aan het college en de gemeenteraad. De vraag die onder andere door de gemeente werd gesteld is: is het beter om de culturele organisaties een jaarlijkse subsidie toe te kennen of is het beter om de subsidie per activiteit te verdelen? Ook werd de aanwezigen gevraagd aan te geven of ze aansluiten bij de doelstellingen van de gemeente en of de gemeente op basis van haar eigen doelstellingen de subsidie moet gaan verdelen. 

Gezien de diversiteit van de culturele organisaties en de regelingen die ze nu hebben zal er waarschijnlijk voor alle culturele organisaties wel iets gaan veranderen vanaf 1 januari 2023. Harmoniseren is nog niet zo eenvoudig.

Heb ik nog invloed?

Op basis van de gesprekken wordt nu een rapport gemaakt. Dit rapport gaat naar de gemeente en wordt voorgelegd aan het college. Het college zal op basis van het rapport met een voorstel komen richting de raad. De raad zal op haar beurt rond oktober/november van dit jaar een besluit moeten nemen. Wanneer je wilt weten hoe dat afloopt volg dan de raadsagenda op de website van de gemeente. Daar zal ter zijner tijd het voorstel op komen te staan en de datum waarop deze wordt besproken. Je hebt dan het recht om in te spreken tijdens de raadsvergadering. Op de vraag of je nog invloed kunt hebben is het antwoord dus: ja.

Meer berichten in: nieuws