Kom jij ook bij het Cultuurplatform Eemsdelta?

In iedere gemeente in de provincie Groningen worden cultuurplatforms opgezet. KultuurLoket (van VRIJDAG) ondersteunt dit initiatief van de Provincie Groningen. Ook in onze gemeente komt een cultuurplatform.

Wat is een cultuurplatform?

Een cultuurplatform vertegenwoordigt de lokale culturele sector, behartigt hun belangen en stimuleert de ontwikkeling van de sector. De samenstelling van het cultuurplatform bestaat uit vertegenwoordigers van elke geleding in de lokale culturele sector, zoals koren, verenigingen, musea, cultuuraanbieders, makers, docenten, theater, festivals, ateliers, etc. Het cultuurplatform ondersteunt de lokale culturele sector met kennis, door initiatieven aan te jagen en samenwerkingen tot stand te brengen.

In de gemeente Eemsdelta streven we naar een evenwichtige verdeling van alle culturele disciplines in Cultuurplatform Eemsdelta.

Waar gaan we het over hebben?

De onderwerpen voor de vergadering komen vanuit het cultuurplatform zelf. Het gaat natuurlijk over onze eigen lokale culturele sector. We willen praten over de wensen die er leven, de problemen die worden ervaren en hoe we die kunnen verhelpen, de kansen die we samen zien. Daarnaast gaan we ook met de gemeente praten over het beleid in onze gemeente en de keuzes die gemaakt (moeten) worden.

Hoe gaan we dit organiseren?

Iedere culturele ondernemer, vereniging, atelier, maker of stichting ontvangt een uitnodiging om zitting te nemen in het cultuurplatform. Nu is het wel zo dat wanneer ieder wil deelnemen we mogelijk met honderden mensen aan tafel zitten. Heel gezellig, maar een constructief overleg is dan niet meer mogelijk. We willen met maximaal 15-17 mensen om tafel. Dat betekent dus dat we bij een overschrijving gaan selecteren op basis van inschrijving (wie het eerst reageert staat bovenaan de lijst) en op basis van discipline (we willen niet alleen maar dansers of alleen maar muzikanten). Word je niet geselecteerd dan kom je op een wachtlijst.

En nu?

Alle deelnemers aan de culturele sector in de gemeente Eemsdelta (voor zover bij ons bekend) hebben via de mail een brief ontvangen*. Aanmelden als deelnemer voor het platform kan tot 14 januari 2023 via cultuur@ivak.net

*Mocht je geen brief hebben ontvangen, kun je deze alsnog aanvragen via cultuur@ivak.net