Samenwerking Cadanz en IVAK met kunst en cultuur als middel

29 jun 2022 | nieuws

Foto: Andrea Nieboer

Al meer dan een jaar werken Cadanz Welzijn en IVAK samen in verschillende projecten, waarbij kunst en cultuur als middel wordt ingezet. Beide organisaties zijn actief voor de inwoners van gemeente Eemsdelta. Deze ontstane samenwerking is zo vanzelfsprekend en natuurlijk dat de twee organisaties hebben besloten dit te formaliseren door afgelopen dinsdag 28 juni een samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen. Harry Koning, directeur van IVAK zegt hierover het volgende: “We willen niet alleen samenwerken omdat het goed uitkomt, maar vooral samenwerken omdat we beiden er een duidelijke meerwaarde van inzien.” 

Afgelopen dinsdag was een inspiratiemiddag georganiseerd door en voor de medewerkers van Cadanz en IVAK zelf. In totaal waren ongeveer 25 medewerkers van deze organisaties aanwezig. De middag begon met een gezamenlijke lunch, waarna de medewerkers eerst onderling verder kennismaakten met elkaar door middel van yoga en een spel.  
 
Vervolgens was het tijd voor twee prachtige, inspirerende voorbeelden uit de praktijk. Karin Noeken vertelde over De Wijk De Wereld, waarin de verhalen van wijkbewoners centraal staan en een plek krijgen in de Stadsschouwburg in Groningen. Ze werkt samen met professionals en met mensen uit de wijk die voor het eerst van hun leven op het podium staan, voor mensen die voor het eerst in hun leven in een theater komen. Margot Hoiting en Philip Curtis vertelden ons over Embrace Nederland, waar de focus ligt op muziek maken en improviseren. Een organisatie die weet dat iedereen muziek kan maken, ook zonder enige ervaring. Die muziek inzet als therapie voor bijvoorbeeld mensen met dementie, maar ook in wijken en buurten werkt om samen muziek te maken. Beide organisaties gaan uit van de kracht en de mogelijkheden die je hebt als persoon, ook al ken of zie je de mogelijkheden zelf (nog) niet altijd. Dit maakt dat je als persoon groeit en er mag zijn zoals je bent. En door je eigen kracht en mogelijkheden andere mensen ontmoet en leert kennen. 

Na deze inspirerende introducties gingen de medewerkers in groepjes aan de slag om een vervolgstap te zetten in het concreet maken van een stevigere samenwerking. Hoe doe je dat eigenlijk? De gesprekken gingen over de eigen ervaringen, wensen en de kansen die er zijn. De oogst was een enthousiaste groep mensen die verder met elkaar wil en ook de mogelijkheden ziet, verwoord op een aantal sheets. 

Tot slot de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst door Ester Lohuis (directeur bestuurder Cadanz) en Harry Koning (directeur IVAK). De samenwerking focust op de volgende gemeenschappelijke doelen: 

  • Kunst en cultuur inzetten als middel om mensen op een andere manier dan gebruikelijk te bereiken
  • Door middel van kunst thema’s binnen het sociaal domein zichtbaar te maken en hier aandacht voor te hebben 
  • Ruimte te geven aan mensen om zich te kunnen uiten door middel van kunst 
  • Handvatten te bieden voor ontmoeting 
  • Positieve zin te brengen

Hebben we na deze inspiratiedag een strategie bedacht? Nee, zo snel gaat het niet. We hebben elkaar leren kennen en we weten elkaar nu nog beter te vinden. We hebben ideeën gedeeld en gaan die verder uitwerken.

Meer berichten in: nieuws

Zomervakantie 2024

Zomervakantie 2024

Tijdens de zomervakantie is IVAK van maandag 22 juli tot maandag 2 september gesloten.   Een heel fijne vakantie toegewenst! 

Lees meer
langs de Mooie Muren van Stadskanaal

langs de Mooie Muren van Stadskanaal

Helemaal in stijl vertrok de kersverse projectgroep Trots op je Thuis voor een street art excursie naar Stadskanaal, naar de 6 Mooie Muren van Stadskanaal. Doel: elkaar ontmoeten, beter leren kennen...

Lees meer
KIEK ONS Baaierm

KIEK ONS Baaierm

Bierum lijkt het einde van de wereld, maar voor ons, de jeugd in Bierum, is het juist het begin van de wereld en hier woont een heleboel leuke jeugd met allemaal verschillende interesses. Wij maken...

Lees meer