Even voorstellen: het IVAK-bestuur – Bram Huitsing

31 mei 2022 | nieuws

IVAK is een stichting en zoals iedere stichting heeft ook IVAK een bestuur. In deze rubriek stellen onze bestuursleden zich aan de hand van een aantal vragen voor: wie zijn ze en wat drijft hen om bestuurslid te worden?

Deze keer onze voorzitter, Bram Huitsing:

Hallo Bram, kun je kort iets zeggen over jouw achtergrond?

Ik ben in 1957 geboren in Hilversum en al vroeg verhuisd naar de stad Groningen om na de middelbare school een tijdje te hebben gezocht naar een passende studie. Ik werd uitgeloot voor Geneeskunde en besloot na een jaar Biologie het roer om te gooien en Nederlands Recht te kiezen, later gevolgd door Notarieel Recht. Zo kan het verkeren.

Het heeft mij de kans gegeven een mooi kantoor op te bouwen in Middelstum, nu de gemeente Eemsdelta. In het voorjaar is alweer het 25-jarig jubileum van het kantoor gevierd, echt bijzonder om daar met veel opgebouwde relaties en het team bij stil te staan.  

Hoe ben je in het bestuur van IVAK gekomen en hoe word je eigenlijk voorzitter?

Een bestuurslid van IVAK, die mij al enigszins kende, had mij benaderd of ik belangstelling had voor een bestuursfunctie. Onze eerste ontmoeting was op de veiling van het dirigeerstokje van de christelijke muziekvereniging Concordia. Wie weet was dit een kleine opmars.

Ik ben niet gestart als voorzitter, maar het bestuur heeft mij uiteindelijk benoemd tot voorzitter vanwege mijn kennis en ervaring die ik heb opgedaan in andere Besturen en Raden van Toezicht, waaronder het vicevoorzitterschap van de Raad van Toezicht van het Groninger Landschap.

Wat is jouw motivatie om je in te zetten voor kunst en cultuur?

Mijn motivatie om mij hiervoor in te zetten is dat ik het heel belangrijk vind dat het cultuuronderwijs blijft bestaan, omdat het mensen jong en oud verbindt.

Kunst en cultuur worden naar mijn idee soms wat te gemakkelijk afgedaan als een aardige bijkomstigheid, terwijl het voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen erg belangrijk is.  Daarnaast denk ik dat de beleving van verschillende vormen van kunst en cultuur ons van jong naar oud mee kan nemen in een vorm van verwondering. En dat dit weer bijdraagt aan ons welbevinden en nieuwe inspiratie brengt en om onszelf te uiten, in samenspel. En hier draagt IVAK zondermeer aan bij.

Waarom is IVAK zo belangrijk voor de gemeente Eemsdelta?

In het basis- en voortgezet onderwijs in de gemeente Eemsdelta legt IVAK de culturele basis voor alle kinderen en jongeren door ze in aanraking te brengen met kunst en cultuur. IVAK ondersteunt en coacht de scholen in het maken van beleid en inspireert en ondersteunt de leerkracht in de klas.

IVAK is de culturele netwerkorganisatie in de gemeente Eemsdelta waar alle cultuuraanbieders gebruik van kunnen maken. IVAK kent de specifieke lesbehoeften binnen het basis- en voortgezet onderwijs en geeft cultuuraanbieders de kans hun lessen en/of cursussen hierop aan te laten sluiten, zowel onder schooltijd als bij naschoolse activiteiten.

Voor de amateurkunst in de gemeente Eemsdelta treedt IVAK op als netwerkorganisatie, inspirator, platform en informatieloket.

Sinds de zomer van 2019 is IVAK actief in het sociale domein. IVAK zoekt in samenwerking met welzijnspartners naar mogelijkheden om de kracht van kunst en cultuur in het sociale domein in te zetten. Om mensen elkaar te laten ontmoeten en onverwachte verbindingen te creëren. Gezamenlijk doelen stellen om de leefomgeving in onze regio aantrekkelijker te maken. Aantrekkelijker om in te wonen, te spelen, te werken en te leven. Kortom waar zouden we zijn zonder IVAK?!

Doe je zelf ook iets aan kunst en cultuur?

Zelf kan ik enorm genieten van allerlei vormen van kunst en cultuur. Een uiting hiervan is dat er in het notariskantoor langzamerhand aardig wat schilderijen van Groningse kunstenaars hangen. Het draagt mijn inziens bij aan de sfeer en het kan inspirerend werken. Zelf ga ik graag met mijn museumjaarkaart op stap en geef ik mijn ogen en oren de kost. Ik houd namelijk ook van een breed muziekgenre, heerlijk om te luisteren zowel binnen-als buitenshuis. De didgeridoo heb ik bij de hand om eens flink te blazen. En tussen de bedrijven door pak ik graag de kwast ter hand 😊

Dank je wel voor dit interview. Aan wie geef je het stokje door?

Aan mijn collega-bestuurslid Gerdie Klaassen.

Meer berichten in: nieuws