Mijn Thuis Mijn Verhaal

Thuis is de meeste belangrijke plaats in ons leven: het zorgt ervoor dat jij je goed voelt.

Maar wat is ‘je thuis voelen’ nu eigenlijk?

Op internet kom je de volgende kenmerkende woorden tegen:
veiligheid, regie, verbondenheid en identiteit.

En is dat niet precies wat we allemaal willen?

• Je thuis veilig voelen;
• in je eigen huis zélf de dingen bepalen;
• je verbonden voelen met je thuis, straat, dorp of wijk;
• een plek die bij je past.

Logo Mijn Thuis Mijn Verhaal

Kunst stimuleert sociale contacten en zorgt voor levendigheid

MTMV is een pilot waarin de gemeente tot medio 2026 verschillende kunstprojecten en culturele activiteiten ondersteunt. Kunst stimuleert sociale contacten tussen bewoners, de participatie in de wijk en het zorgt voor levendigheid. Mensen worden samengebracht. Inwoners en betrokken partijen worden uitgedaagd zich open te stellen, lef te tonen en samen te ontdekken. Dit zorgt voor verbinding en draagt bij aan een fijnere toekomst in een dorp of wijk.

Vanuit MTMV werken jong en oud samen aan een wijk of dorp waarin het prettig wonen is. Waar je dorp of wijk voelt als je thuis.

Samen met jou dragen we daaraan bij!

Kijk voor meer informatie op www.eemsdelta.nl/mijnthuismijnverhaal.

Met het creatieve project Mijn Thuis Mijn Verhaal (MTMV) wil gemeente Eemsdelta ontdekken wat haar inwoners nodig hebben om zich thuis te voelen in de gemeente Eemsdelta.

Projectleider Jurgen van Tolie werkt hierin nauw samen met Cadanz Welzijn en IVAK.