Nieuwe wet bestuur (WBTR)

29 okt 2021 | nieuws

Voor bestuurders van stichtingen en verenigingen in de culturele sector

Per 1 juli 2021 is de wet bestuur toezicht rechtspersonen (WBTR) in werking getreden. De wet is bedoeld om de kwaliteit van besturen te verbeteren en misstanden (zoals wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, etc.) te voorkomen.

De wet is er gekomen om een beter bestuur te krijgen van verenigingen en stichtingen die met publiek geld werken (woningbouwverenigingen, ziekenhuizen, scholen etc.). Enkele bepalingen uit de nieuwe wet zijn ook relevant voor (kleinere) stichtingen en verenigingen in onder meer de cultuursector.

De belangrijkste aandachtspunten zijn:

  1. Bestuursmodel
  2. Aansprakelijkheid bestuursleden
  3. Tegenstrijdige belangen
  4. Afwezigheid (ontstentenis, belet) bestuursleden
  5. Meervoudig stemrecht
  6. Ontslag bestuurders van stichtingen

De wet nodigt uit om na te denken over integer bestuur en daarover (waar nodig) binnen de vereniging of stichting nadere afspraken te maken en eventueel de statuten aan te passen.

Organiseer als bestuur van een culturele vereniging of stichting de toezicht goed en zorg er onder andere voor dat er geen tegenstrijdige belangen zijn bij bestuurders. Nu denk je al gauw: ‘ach, dat valt bij ons wel mee’. Realiseer je dan wel dat met de nieuwe wet de aansprakelijkheid van bestuurders strenger wordt gehandhaafd. Dat hoeft je geenszins af te schrikken, maar bespreek dit thema in je bestuur en zorg ervoor dat je elkaar niet alleen vertrouwt maar ook controleert. Neem je statuten weer eens goed door en pas ze aan waar nodig. Dat hoeft niet direct morgen (het moet voor 1 juli 2026 zijn gerealiseerd) maar doe het wel.

Het IVAK zal dit seizoen dit onderwerp meenemen in een Academy. We gaan de culturele verenigingen en stichtingen daarvoor uitnodigen.

Meer informatie over dit onderwerp kun je ook vinden op www.lkca.nl de website van het Landelijk Kenniscentrum voor Amateurkunst.

Meer berichten in: nieuws

Zomervakantie 2024

Zomervakantie 2024

Tijdens de zomervakantie is IVAK van maandag 22 juli tot maandag 2 september gesloten.   Een heel fijne vakantie toegewenst! 

Lees meer
langs de Mooie Muren van Stadskanaal

langs de Mooie Muren van Stadskanaal

Helemaal in stijl vertrok de kersverse projectgroep Trots op je Thuis voor een street art excursie naar Stadskanaal, naar de 6 Mooie Muren van Stadskanaal. Doel: elkaar ontmoeten, beter leren kennen...

Lees meer
KIEK ONS Baaierm

KIEK ONS Baaierm

Bierum lijkt het einde van de wereld, maar voor ons, de jeugd in Bierum, is het juist het begin van de wereld en hier woont een heleboel leuke jeugd met allemaal verschillende interesses. Wij maken...

Lees meer