Nieuw fonds: ELJA Foundation

9 dec 2022 | nieuws

Sinds kort is er een nieuw fonds opgericht met de naam ELJA foundation.

De ELJA Foundation is een filantropisch fonds. De werkwijze van de Foundation berust op het concept van venture philanthropy en is erop gericht om met culturele en maatschappelijke partners zoveel mogelijk impact te maken. Naast financiële middelen biedt de ELJA Foundation ook (inhoudelijke) betrokkenheid, expertise en een netwerk. Het is de ambitie om een toonaangevende partner in de kunst- en cultuursector te zijn.

De ELJA Foundation ontwikkelt innovatieve programma’s met belangrijke culturele organisaties op het terrein van muziek, dans en beeldende kunst, waardoor jongeren uit verschillende leefwerelden beter worden voorbereid op hun toekomst en meer met elkaar verbonden raken.

De ELJA Foundation initieert, co-creëert en financiert projecten voor kinderen en jongeren van 4 t/m 18 jaar. De ELJA Foundation wil een bijdrage leveren aan verbinding in de samenleving door middel van muziek, dans en beeldende kunst. Kunst en cultuur zijn dé brug naar connectie, bevorderen sociale cohesie, overbruggen verschillen en verruimen het blikveld.

Voor meer informatie, ga naar: eljafoundation.nl

Meer berichten in: nieuws