Cultuurcoaches zijn bruggenbouwers

9 jan 2023 | nieuws

 We willen graag de vier cultuurcoaches bij IVAK ‘opnieuw’ aan jullie voorstellen. Ze werken alle vier al langere tijd bij IVAK, alleen onder een andere functienaam. De functienaam verschilt hier en daar in het land, soms ook qua werkzaamheden, maar cultuurcoaches zijn overal en vooral bruggenbouwers. Zij stimuleren deelname aan cultuur en verbinden cultuur met andere sectoren, zoals zorg, onderwijs, amateurkunst en bijvoorbeeld sport. We hebben besloten om de functienaam cultuurcoach met ingang van 2023 toe te passen in verband met de herkenbaarheid als de meest gebruikte landelijke functienaam voor deze werkzaamheden. 
 
Catrien de Boer – cultuurcoach onderwijs 
“Samen met klasgenoten dansen op muziek, helemaal opgaan in een voorstelling of stil en geconcentreerd zitten tekenen – kinderen zien genieten van cultuur is het mooiste dat er is.” 

Gino Huiskes – cultuurcoach onderwijs 
“Cultuuronderwijs laat leerlingen op een creatieve manier naar de maatschappij, naar hun omgeving en naar zichzelf kijken en draagt daarmee bij aan het ontwikkelen van hun 21ste-eeuwse vaardigheden. Ik ben blij dat ik via IVAK de scholen kan helpen om dit onderwijs vorm te geven.” 

Carin Brenninkmeijer – cultuurcoach amateurkunst 
“Ik zie mijzelf als de verbindende schakel tussen vraag en aanbod binnen het amateurkunstveld. Denk hierbij aan locaties, culturele aanbieders, organisaties en de inwoners. Het professionaliseren van de amateurkunst vind ik belangrijk. Hiermee waarborg je bestendiging van kunst- en cultuurparticipatie voor de toekomst.” 

Ada Tolboom – cultuurcoach sociaal domein 
“Mijn droom is om kunst en cultuur bereikbaar te maken voor iedereen. Iedereen verdient een podium. Er is zoveel talent en kracht aanwezig in wijken en dorpen. Ik speel graag een rol in het zichtbaar maken van dat talent en die kracht, maar ook in het inzetten ervan in bijvoorbeeld een wijk of straat. De samenleving maken we samen. Hopelijk tot gauw!” 

Foto (van links naar rechts, van boven naar beneden): Catrien de Boer, Gino Huiskes, Carin Brenninkmeijer & Ada Tolboom

Meer berichten in: nieuws