Scholen

Cultuuronderwijs

IVAK ondersteunt scholen voor primair en voortgezet onderwijs bij het vormgeven van inspirerend en kwalitatief cultuuronderwijs.

Lees meer over onze diensten, bekijk de beschikbare gastdocenten of laat je inspireren door het creatieve lesmateriaal van Begin de Week met Kunst!

Voortgezet onderwijs

Ook scholen voor voortgezet onderwijs kunnen gebruik maken van de diensten van IVAK. Hoewel VO-scholen verschillen met het basisonderwijs, omdat ze zelf CKV-docenten in dienst hebben, kan IVAK alsnog ondersteuning bieden bij het geven van cultuuronderwijs. Dit kan door het helpen opzetten van specifieke CKV-projecten en het bemiddelen tussen scholen en kunstenaars voor de organisatie van bijvoorbeeld cultuurweken. Daarnaast kan IVAK meedenken over het ontwikkelen van een nieuw curriculum van het cultuuronderwijs.

Visie

Wij geloven dat cultuuronderwijs bijdraagt aan een gezonde ontwikkeling: kinderen die van jongs af aan in contact komen met kunst, erfgoed en media ontwikkelen een scala aan belangrijke vaardigheden.

Via cultuuronderwijs worden zij geholpen hun creativiteit te ontplooien, emoties te uiten en hun talenten te ontdekken. Ze leren meer over het handelen van anderen, wat verschillende mensen denken, doen en maken. Hierdoor leren zij ook iets over zichzelf en kunnen zij zich beter verhouden tot de wereld om zich heen.

Andere vragen of wensen?

We helpen je graag! Stuur een mail naar cultuuronderwijs@ivak.net.