Mijn Thuis Mijn Verhaal

Foto: Toukomst

Foto: Toukomst

Op 4 november organiseerde de gemeente Eemsdelta een bijeenkomst ter afsluiting van het project Mijn Thuis Mijn Verhaal. Een project waarbij cultuurmakers hun vaardigheden hebben ingezet om leerlingen over zichzelf en hun omgeving te laten vertellen, onder meer aan de hand van vlogs en theater. In aanwezigheid van kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer en hoogleraar Sociale Psychologie Tom Postmes vertelden Sparklab en Studio Tape over hun ervaringen, Theater De Steeg presenteerde de film Barst die door en met leerlingen uit het Voortgezet Onderwijs werd gemaakt.

IVAK wil de resultaten van het project, zoals een door Sparklab ontwikkeld spel en de aandacht voor theater, gaan borgen. Wethouder Annalies Usmany-Dallinga kondigde aan dat de gemeente in de toekomst culturele activiteiten wil inzetten om de sociale cohesie te versterken in de buurten die veel te lijden hebben gehad onder de aardbevingen.