provinciale financiële regelingen

Incidentenbudget Kunstraad

Een regeling ter ondersteuning van de professionele kunsten in de provincie, die op een vernieuwende manier Groninger onderwerpen ten tonele brengen.

Waarvoor kun je deze regeling aanvragen?

Ter ondersteuning van de professionele kunsten in de provincie, die op een vernieuwende manier Groninger onderwerpen ten tonele brengen.

Door wie wordt deze regeling uitgevoerd?

Kunstraad Groningen/ Provincie Groningen

Voor wie is de regeling?

Dit budget is bedoeld voor professionele kunstenaars in de kunstensector. De aangevraagde projecten en activiteiten dienen een positieve bijdrage te leveren aan het culturele klimaat in de provincie Groningen. Het primaire doel van de projecten en activiteiten is artistiek. De artistieke kwaliteit van het project staat centraal in de beoordeling van de Kunstraad.

aanvraagperiode | budget

Voor de actuele sluitingsdata kijk op de website.

In 2024 is er € 530.600 beschikbaar.

contact

Kijk voor meer informatie op de website Subsidieregelingen – Kunstraad Groningen.

amateurkunst, cultuurparticipatie en erfgoed

Een regeling voor het organiseren van activiteiten door cultuur- en erfgoedinstellingen, gericht op Groningse deelnemers en publiek.

Waarvoor kun je deze regeling aanvragen?

Het organiseren van activiteiten, door cultuur- en erfgoedinstellingen, gericht op Groningse deelnemers en publiek.

Door wie wordt deze regeling uitgevoerd?

Provincie Groningen

Voor wie is de regeling?

Culturele of erfgoedstichting of vereniging zonder winstoogmerk. Andere privaatrechtelijke rechtspersonen zijn uitgesloten.

aanvraagperiode | budget

Er is in 2024 € 121.095 budget beschikbaar.
Deze regeling heeft meerdere aanvraagrondes.

Sluitingsdata

  • 1 februari 2024
  • 1 april 2024
  • 1 juni 2024
  • 1 september 2024
  • 1 november 2024

Het maximale subsidiebedrag is € 40.000 per aanvraag. Het minimale subsidiebedrag is € 2.500 per aanvraag. De provinciale subsidie bedraagt in 2024 maximaal 50% van de totale kosten.

contact

Voor meer informatie en aanvragen kun je terecht bij Subsidieteam Provincie Groningen.
Telefoonnummer: 050-3164911 of mail naar: subsidies@provinciegroningen.nl

creatieve vouchers Groningen

Vouchers voor het samenwerken met de creatieve industrie bij de ontwikkeling of innovatie van een product, dienst of organisatie.

Waarvoor kun je deze regeling aanvragen?

Voor het samenwerken met de creatieve industrie bij de ontwikkeling of innovatie van een product, dienst of organisatie.

Door wie wordt deze regeling uitgevoerd?

provincie Groningen

Voor wie is de regeling?

Ondernemer in het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de provincie Groningen.

aanvraagperiode | budget

Je kunt te allen tijde een beroep doen op de regeling.
Er wordt met de Creatieve Voucher 50% van het honorarium van de kunstenaar vergoed, met een maximum van 5.000 euro.

contact

Kijk voor meer informatie op de website Creatieve vouchers Groningen | Kunst & Cultuur.

Cultuureducatie Met Kwaliteit

Voor duurzame cultuureducatie.

Waarvoor kun je deze regeling aanvragen?

Duurzame cultuureducatie: het versterken van de samenwerking tussen scholen en culturele omgeving, bevorderen van de deskundigheid van leerkrachten en ondersteunen van de ontwikkeling van doorlopende leerlijnen.

Door wie wordt deze regeling uitgevoerd?

Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) Groningen

Voor wie is de regeling?

Scholen in de provincie Groningen in het primair en speciaal onderwijs, de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Culturele ondernemers en instellingen die samenwerken met een of meerdere van deze scholen.

aanvraagperiode | budget

Culturele ondernemers kunnen maximaal €5500 aanvragen. Voor scholen geldt een aangepast tarief, meer details hierover vind je op de website van CMK Groningen.

contact

Kijk voor meer informatie op de website van CMK Groningen.

Cultuur Opstartlening en Cultuur Vermogenslening

Een lening voor gerichte investeringen in producties, programma’s en tentoonstellingen. 

Waarvoor kun je deze regeling aanvragen?

De Cultuur Opstartlening biedt gerichte investeringen in producties, programma’s en tentoonstellingen. 

Door wie wordt deze regeling uitgevoerd?

Kunstraad Groningen/ Provincie Groningen

Voor wie is de regeling?

De Cultuur Opstartlening en Cultuur Vermogenslening is bedoeld voor culturele en creatieve organisaties en zelfstandigen die minimaal 50% eigen inkomsten genereren.

aanvraagperiode | budget

Aanvragen kunnen het hele jaar ingediend worden.

Eenmanszaken kunnen een lening aanvragen vanaf €2.500.
Voor organisaties geldt een minimum aanvraagbedrag van €10.000,.
Het maximale leenbedrag is €500.000,- per project met een looptijd van maximaal 3 jaar.

contact

Kijk voor meer informatie op de website Cultuur Opstart Lening | Cultuur + Ondernemen.

Loket Leefbaarheid

Loket leefbaarheid ondersteunt gezamenlijke plannen van inwoners in de provincie Groningen.

Waarvoor kun je deze regeling aanvragen?

Loket leefbaarheid ondersteunt gezamenlijke plannen van inwoners in de provincie Groningen.

De subsidie kan aangevraagd worden voor een project gericht op het verbeteren van de leefbaarheid, een evenement, of professionele ondersteuning bij planontwikkeling, fondsenwerving of uitvoer van plannen.

Door wie wordt deze regeling uitgevoerd?

Provincie Groningen/ Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)

Voor wie is de regeling?

Deze regeling is voor inwoners van de provincie Groningen met een leefbaarheidsinitiatief. De subsidie kan aangevraagd worden door: natuurlijke personen uit de provincie Groningen, rechtspersonen zonder commercieel oogmerk of een samenwerkingsverband van maatschappelijke partners, gevestigd in de provincie Groningen.

aanvraagperiode | budget

De subsidie kan het hele jaar door worden aangevraagd. Het maximaal aan te vragen bedrag bedraagt € 10.000,-.

contact

Kijk voor meer informatie op de website van Loket Leefbaarheid.

RWE Cultuurfonds

Het RWE Cultuurfonds is bedoeld voor kleine of middelgrote projecten in de dorpen en woongemeenschappen in de regio.

Waarvoor kun je deze regeling aanvragen?

Het RWE Cultuurfonds is bedoeld voor kleine of middelgrote projecten in de dorpen en woongemeenschappen in de regio. De uitstraling van een activiteit is lokaal of regionaal en heeft een algemeen aanvaard maatschappelijk of cultureel doel.

Door wie wordt deze regeling uitgevoerd?

RWE

Voor wie is de regeling?

Deze regeling is voor stichtingen, instellingen, dorps-, buurt- en straatverenigingen, dorps- en buurthuizen en andere kleine organisaties gevestigd in gemeente Het Hoogeland of gemeente Eemsdelta.

aanvraagperiode | budget

Vier keer per jaar doet RWE Cultuurfonds uitspraak over de ingediende aanvragen.

Aanvragen kunnen ingediend worden voor:

  • 19 maart 2024
  • 18 juni 2024
  • 10 september 2024
  • 10 december 2024

contact

Kijk voor meer informatie op de website RWE en omgeving | Cultuurfonds.