lokale financiële regelingen

regeling versterking cultuursector

Een eenmalige subsidie bedoeld voor culturele activiteiten die een structurele bijdrage leveren aan versterking van de cultuursector in onze gemeente.

Waarvoor kun je deze regeling aanvragen?

De eenmalige subsidie is bedoeld voor culturele activiteiten die een structurele bijdrage leveren aan versterking van de cultuursector in onze gemeente die is verzwakt als gevolg van de coronacrisis.

De regeling biedt ruimte aan bijvoorbeeld startups die iets nieuws brengen in Eemsdelta, nieuwe samenwerkingsverbanden, een professionaliseringsslag of aanschaf van apparatuur met dit doel.

Door wie wordt deze regeling uitgevoerd?

gemeente Eemsdelta

Voor wie is de regeling?

De regeling kan alleen worden gebruikt door (tijdelijke) samenwerkingsverbanden van en/of zelfstandige culturele- en amateurkunstorganisaties zonder winstoogmerk.

Ook individuele makers (kunstenaars en artiesten) die in de gemeente Eemsdelta ondersteuning nodig hebben voor hun beroepspraktijk kunnen gebruik maken van deze subsidieregeling.

aanvraagperiode | budget

Deze vergoeding kan tot en met 31 december 2024 aangevraagd worden.

Per project kan er door culturele organisaties en samenwerkingsverbanden maximaal € 15.000,- subsidie aangevraagd worden.
De subsidie voor individuele makers is maximaal € 1000,-.

Voor deze regeling geldt een subsidieplafond van € 240.000,-.

contact

Kijk voor meer informatie op de website Regeling versterking cultuursector | Gemeente Eemsdelta.

subsidie SPAA

Een regeling voor het organiseren van een evenement in het historische centrum van Appingedam.

Waarvoor kun je deze regeling aanvragen?

Voor het organiseren van een evenement in het historische centrum van Appingedam.

Door wie wordt deze regeling uitgevoerd?

Stichting Promotie Activiteiten Appingedam (SPAA)

Voor wie is de regeling?

Ondernemers in Appingedam die een evenement willen organiseren waarbij het historische centrum van Appingedam wordt gepromoot.

aanvraagperiode | budget

Vraag de subsidie van SPAA aan vóór 1 november in het jaar vóór het evenement. Niet elk evenement komt in aanmerking voor een subsidie van SPAA.

contact

Je kunt een informatiepakket aanvragen door een mail te sturen naar spaa@eemsdelta.nl.

subsidieregeling Versterking kleine musea

De subsidieregeling Versterking kleine musea gemeente Eemsdelta 2023-2025 biedt ondersteuning aan nog niet geregistreerde, kleine en particuliere musea en expositieruimten in de gemeente Eemsdelta.

Waarvoor kun je deze regeling aanvragen?

De subsidieregeling Versterking kleine musea gemeente Eemsdelta 2023-2025 biedt ondersteuning aan nog niet geregistreerde, kleine en particuliere musea en expositieruimten in de gemeente Eemsdelta.

Met deze subsidie kan jouw museum in samenwerking met Erfgoedpartners of Coöperatie Sterke musea werken aan een plan dat bijvoorbeeld de aantrekkelijkheid, marketing- en bezoekerswaarde van de instelling versterkt. Of dat ervoor zorgt dat de financiële positie verbetert.

Door wie wordt deze regeling uitgevoerd?

gemeente Eemsdelta

Voor wie is de regeling?

Deze regeling kan alleen gebruikt worden door:

nog niet geregistreerde, kleine of particuliere musea en expositieruimten gevestigd in de gemeente Eemsdelta, die minimaal 2 jaar in de gemeente Eemsdelta gevestigd zijn en een samenwerking aangaan met de steuninstelling Erfgoedpartners of Coöperatie Sterke Musea.

aanvraagperiode | budget

Deze subsidie kan tot uiterlijk 15 december 2025 worden aangevraagd.

De versterkingssubsidie is maximaal € 5.000 exclusief btw en kan ingezet worden voor het opstellen van het betreffende plan inclusief mogelijke uitvoeringsacties.

De subsidie wordt volledig voorgeschoten. Binnen een jaar nadat de subsidie is gegeven, moet je een aanvraag tot vaststelling indienen en daarbij het uitgewerkte versterkingsplan inleveren.

contact

subsidieregeling Kunst, Cultuur en Evenementen

De subsidieregeling Kunst, Cultuur en Evenementen biedt ondersteuning aan culturele instellingen. Door deze regeling kunnen zij een basis-, project- of ontwikkelingssubsidie aanvragen.

Waarvoor kun je deze regeling aanvragen?

De subsidieregeling Kunst, Cultuur en Evenementen biedt ondersteuning aan culturele instellingen. Door deze regeling kunnen zij een basis-, project- of ontwikkelingssubsidie aanvragen.

Deze regeling zorgt voor een evenredige verdeling van het subsidiebudget en hierdoor komen nu meer culturele instellingen in aanmerking voor subsidie.

De regeling kent 3 soorten subsidies:

  • basissubsidie: jaarlijks aan te vragen vóór 1 september
  • projectsubsidie: 1 keer per jaar aan te vragen voor bijzondere activiteiten
  • ontwikkelingssubsidie: 1 keer per jaar aan te vragen voor de ontwikkeling van de culturele instelling

 

Door wie wordt deze regeling uitgevoerd?

Gemeente Eemsdelta

Voor wie is de regeling?

Deze regeling kan alleen gebruikt worden door culturele instellingen die zijn gevestigd en/of aantoonbaar actief zijn in de gemeente Eemsdelta. Onder culturele instellingen verstaat de gemeente Eemsdelta amateurkunstverenigingen, muziekverenigingen, musea en expositieruimtes, historische verenigingen en evenementenorganisaties zonder winstoogmerk. 

aanvraagperiode | budget

Meer informatie over de hoogte van deze subsidies en de bedragen zijn te vinden op Subsidieregeling Kunst, Cultuur en Evenementen | Gemeente Eemsdelta.

contact

Voor vragen kan men contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 0596 of stuur een mail naar cultuur@eemsdelta.nl.

Stichting Fonds Eemsmond

Stichting Fonds Eemsmond heeft als doel het realiseren van projecten van algemeen maatschappelijk belang met een ideële of sociale strekking en het verlenen van financiële steun of steun in andere vorm aan dergelijke projecten die door anderen worden gerealiseerd, één en ander in de ruimste zin van het woord.

Waarvoor kun je deze regeling aanvragen?

Stichting Fonds Eemsmond heeft als doel het realiseren van projecten van algemeen maatschappelijk belang met een ideële of sociale strekking en het verlenen van financiële steun of steun in andere vorm aan dergelijke projecten die door anderen worden gerealiseerd, één en ander in de ruimste zin van het woord. Projecten gericht op de verbetering van de regionale of lokale samenleving in de regio.

Door wie wordt deze regeling uitgevoerd?

Stichting Fonds Eemsmond

Voor wie is de regeling?

Stichtingen, verenigingen, instellingen en evenementenorganisaties.

aanvraagperiode | budget

De subsidie kan het hele jaar door worden aangevraagd.

contact

Kijk voor meer informatie op de website vanFonds Eemsmond.