landelijke financiële regelingen

Er zijn landelijk meerdere regelingen beschikbaar om subsidie aan te vragen.
Gezien het grote aanbod en de complexiteit hiervan is het voor ons helaas niet mogelijk om al het aanbod hier overzichtelijk neer te zetten.

Een goede plek om te beginnen is op cultuur-ondernemen.nl | culturele financieringswijzer. Hier worden o.a. de zes sectorale cultuurfondsen besproken:

  • Mondriaan Fonds
  • Fonds voor Cultuurparticipatie
  • Fonds Podiumkunsten
  • Nederlands Filmfonds
  • Nederlands Letterenfonds
  • Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Maar denk ook bijvoorbeeld aan:

regeling Samen Cultuurmaken

Een regeling om cultuurdeelname voor bepaalde doelgroepen zo toegankelijk mogelijk te maken.

Waarvoor kun je deze regeling aanvragen?

Voor cultuurdeelname zo toegankelijk mogelijk te maken voor bepaalde doelgroepen.

Door wie wordt deze regeling uitgevoerd?

Fonds voor Cultuurparticipatie

Voor wie is de regeling?

Je kunt deze regeling aanvragen als culturele instelling, instelling uit het sociaal domein, zelfstandig cultureel professional of zelfstandig professional uit het sociale domein. Belangrijk is dat je aantoonbaar samenwerkt met een partij uit het andere domein.

aanvraagperiode | budget

15 september 2020 ⁠t/m 17 september 2024.

contact

Kijk voor meer informatie op de website Samen Cultuurmaken | Fonds voor Cultuurparticipatie.

VSBfonds

Voor projecten in het kunst- en cultuurveld waarbij de focus ligt op publiek en deelnemers.

Waarvoor kun je deze regeling aanvragen?

Voor projecten in het kunst- en cultuurveld waarbij de focus ligt op publiek en deelnemers.

Door wie wordt deze regeling uitgevoerd?

VSBfonds

Voor wie is de regeling?

Personen die projecten organiseren waarbij duidelijk wordt aangetoond wat je bij de deelnemers of het publiek teweeg wilt brengen.
Daarnaast is het belangrijk dat het project zorgt voor directe verbinding of ontmoeting tussen kunst en mensen.

Alleen projecten van private rechtspersonen zoals stichtingen en verenigingen worden door VSBfonds ondersteund. Projecten van individuen worden niet ondersteund.

aanvraagperiode | budget

Je kunt het hele jaar door een aanvraag indienen, maar wel uiterlijk vier maanden voor aanvang van het project.

contact

Kijk voor meer informatie op de website van kunst-cultuur | VSBfonds.