Nieuw steunpakket cultuursector Groningen

21 jan 2022 | nieuws

Er is een nieuw pakket van maatregelen voor de cultuursector in de provincie Groningen.

Het totale bedrag in dit nieuwe pakket is 1,3 miljoen euro en er is ditmaal gekozen voor een tweeledig pakket:

  • Schadepakket (rijksmiddelen): financiële ondersteuning over de 1e helft 2021 aan provinciaal gesubsidieerde instellingen. In het voorjaar komt er meer duidelijkheid over een eventuele rijksbijdrage over de 2e helft 2021.

  • Stimuleringspakket (provinciale middelen): een stimuleringspakket met regelingen gericht om ZZP’ers te stimuleren in opdrachten, scholing en betere verbindingen met ondernemers.

o  Pluspakket Incidentenbudget Kunstraad: net als vorig jaar een extra budget bij deze regeling om de tegenvallende publieksinkomsten op te vangen. Is het afgelopen jaar gretig gebruik van gemaakt.

o  Subsidieregeling Permanente Professionele Ontwikkeling (PPO): de regeling voor scholing, coaching en meester- en gezeltrajecten gaat door. Het is een plus voor Groningse culturele ZZP’ers (makers en ondersteunend personeel) op de landelijke PPO regeling zoals uitgevoerd door Platform ACCT.

o  Snelloket: een laagdrempelige regeling gericht op culturele makers om kleinschalige activiteiten te organiseren voor een live publiek. Een derde ronde na de twee rondes in 2021 door de rijksgefinancierde instellingen en de gemeente Groningen. We kijken naar het voorjaar, maar wachten vooral op meer zekerheid wat betreft de landelijke maatregelen en de mogelijkheid voor een publiek te spelen.

o  Voucherregeling: Deze regeling loopt al een aantal jaar bij K&C Drenthe om culturele ZZP’ers te koppelen aan lokale MKB-ers. Is het afgelopen jaar in coronatijd erg waardevol gebleken en zou eigenlijk stoppen vanaf 2022 aangezien er geen extra budget meer beschikbaar was. Vanuit de coronamiddelen vullen we de regeling voor nog een jaar in 2022 om ondernemerschap en verbindingen met lokale ondernemers te stimuleren.

Het volledige persbericht hierover kun je nalezen op: https://www.provinciegroningen.nl/actueel/nieuws/nieuwsartikel/dit-jaar-opnieuw-coronasteun-voor-cultuursector-13-miljoen-beschikbaar/.

Meer berichten in: nieuws

Zomervakantie 2024

Zomervakantie 2024

Tijdens de zomervakantie is IVAK van maandag 22 juli tot maandag 2 september gesloten.   Een heel fijne vakantie toegewenst! 

Lees meer
langs de Mooie Muren van Stadskanaal

langs de Mooie Muren van Stadskanaal

Helemaal in stijl vertrok de kersverse projectgroep Trots op je Thuis voor een street art excursie naar Stadskanaal, naar de 6 Mooie Muren van Stadskanaal. Doel: elkaar ontmoeten, beter leren kennen...

Lees meer
KIEK ONS Baaierm

KIEK ONS Baaierm

Bierum lijkt het einde van de wereld, maar voor ons, de jeugd in Bierum, is het juist het begin van de wereld en hier woont een heleboel leuke jeugd met allemaal verschillende interesses. Wij maken...

Lees meer