IVAK Academy Mijn Thuis Mijn Verhaal

8 jun 2023 | nieuws

“Doe je eigen ding samen!”

Kunst en cultuur spelen een rol in ieders leven. Iedereen doet ook gewoon aan cultuur. Of is dit eigenlijk helemaal niet zo ‘gewoon’? En zien we als professionals voor ons hierin een rol weggelegd om op dorps- en wijkniveau samen met de inwoners hieraan een bewuste invulling te geven door middel van projecten en activiteiten? Zo ja, hoe doe je dat dan? En wie zijn je samenwerkingspartners?

Bovenstaande vragen zijn uitermate geschikt als vraagstukken op een IVAK Academy. 
Het doel van een Academy is netwerken, inspireren, professionaliseren en samen leren.
Tijdens de IVAK Academy, afgelopen 22 mei, werd het programma Mijn Thuis Mijn Verhaal (hierna: MTMV) geïntroduceerd. Het doel van dit programma is om samen met artistieke makers, culturele verenigingen, de welzijnsorganisatie Cadanz en de inwoners van Eemsdelta activiteiten te ontwikkelen waar soms iedereen, soms gerichte (kwetsbare) doelgroepen aan mee kunnen doen. Gericht op het verbeteren van de sociale binding in dorpen en wijken.

De aanleiding voor het ontwikkelen van MTMV ligt bij de gaswinning in Eemsdelta. Door de gaswinning zijn veel mensen in pijnlijke situaties beland. Ze zijn niet alleen verzand in regelingen en procedures, maar ook in hun eigen huis en het dorp/ de wijk. Vertrouwde netwerken gaan verloren.

De gemeente Eemsdelta zet daarom breed in op het persoonlijk welbevinden en de gemeenschapszin. Dit gebeurt door jong en oud te laten samenwerken aan een buurt waarin het prettig wonen is en waar men naar elkaar omkijkt. Kunst en cultuur kunnen daar iets in betekenen – door middel van het programma Mijn Thuis Mijn Verhaal.

Op het prachtige en zonnige Landgoed De Camping, voormalig voetbalveld van vv ’t Zandt, kwamen artistieke makers uit Eemsdelta, de opbouwwerkers van stichting Cadanz Welzijn en de gemeente Eemsdelta bijeen. De middag startte met een presentatie door Kirsten Krans en Johan Kolsteeg, beiden werkzaam aan de Rijksuniversiteit Groningen, over het programma Arts in Health. Over het toepassen en gebruiken van kunst in de gezondheidszorg (lees: kunst inzetten voor het verbeteren van het welzijn van mensen) en de wetenschappelijk bewezen meerwaarde hiervan:

  • Het versterkt de menselijkheid in de zorgervaring.
  • Het versterkt de binding tussen de mensen onderling.
  • Het geeft je kracht en energie om je eigen welzijn te vergroten.
  • En het draagt bij aan de transitie van zorg naar gezondheid.

Gesterkt met de kennis over het programma Arts in Health gingen de aanwezigen onder leiding van Karin Noeken en Hugo de Haas in twee groepen uiteen om met elkaar te praten over het bereiken van de inwoners en het samenwerken. Karin en Hugo zijn beiden makers met jaren ervaring vanuit onder andere De Wijk De Wereld. De Wijk De Wereld duikt ieder jaar samen met een club professionele theatermakers een wijk van Groningen in.

Karin heeft deze middag haar groep mooie laagdrempelige handvaten aangereikt voor het vinden en betrekken van de inwoners. En zij heeft de groep laten ervaren hoe makers kunnen zorgen dat de inwoners zich thuis voelen. Maar ook hoe je de kracht van de inwoner zichtbaar maakt en wat daarin je rol is als professional.

De belangrijkste conclusies vanuit de groep van Hugo de Haas zijn:

  • Het proces is belangrijker dan het resultaat.
  • Het draait om samen kunst maken.
  • Doe je eigen ding samen!

Samengevat:
het was een geslaagde middag, waarin veel kennis en ervaring is uitgewisseld. En een mooie eerste kennismaking met het programma MTMV, die Jurgen de komende maanden verder gaat uitwerken. Ideeën hiervoor zijn altijd welkom.

“Doe je eigen ding samen!”

Meer berichten in: nieuws

Zomervakantie 2024

Zomervakantie 2024

Tijdens de zomervakantie is IVAK van maandag 22 juli tot maandag 2 september gesloten.   Een heel fijne vakantie toegewenst! 

Lees meer
langs de Mooie Muren van Stadskanaal

langs de Mooie Muren van Stadskanaal

Helemaal in stijl vertrok de kersverse projectgroep Trots op je Thuis voor een street art excursie naar Stadskanaal, naar de 6 Mooie Muren van Stadskanaal. Doel: elkaar ontmoeten, beter leren kennen...

Lees meer
KIEK ONS Baaierm

KIEK ONS Baaierm

Bierum lijkt het einde van de wereld, maar voor ons, de jeugd in Bierum, is het juist het begin van de wereld en hier woont een heleboel leuke jeugd met allemaal verschillende interesses. Wij maken...

Lees meer