Inspiratiecafé Gronings Vuur

4 okt 2023 | inspiratiemoment, nieuws

Gronings Vuur reist sinds 2022 vijf jaar lang door de provincie Groningen, van gemeente naar gemeente.
De verhalen die lokaal leven vormen de basis voor het maken van een theatrale productie.
Gemeente Eemsdelta is in 2024 – 2025 het podium voor Gronings Vuur.

Naast de productie organiseert Gronings Vuur ook provinciebrede Inspiratiecafés.
Dinsdag 26 september 2023 was de eerste, georganiseerd in De Klinker in Winschoten.

Twee inspirerende sprekers gaan in op de vraag: “Wat zijn de helpende en remmende factoren die een rol spelen bij het lokaal opzetten van een cultureel-maatschappelijk project?”.

“NEEM JE TALENT SERIEUS”

Regisseur Ira Judkovskaja, van onder andere de theatrale expeditie Elkenain, Zicht op Westerwolde, vertelt over haar ervaringen en geeft tips en adviezen mee aan de aanwezigen.

Essentieel is zelf te weten wat je waardevol en belangrijk vindt, dat je weet waarvoor je wilt gaan en daar dan ook vol voor gaan. Judkovskaja vindt bij een theaterstuk het productieproces het allerbelangrijkste. Het heeft tijd nodig om te ontstaan, om te groeien, om zich te ontwikkelen, zich te settelen. Een productietijd van vier tot vijf jaar zou normaal moeten zijn, maar hier in Nederland (door het subsidiestelsel) is het slechts een paar maanden.
Dus neem je talent serieus, neem er de tijd voor, want als jij alles overhaast doet, hoe kan je publiek je dan serieus nemen.

Een aantal jaren geleden werd onder andere door politieke leiders gezegd dat onze multiculturele samenleving was mislukt. Judkovskaja trok zich dit persoonlijk aan en was het er absoluut niet mee eens. Nederland is in haar opinie altijd multicultureel geweest, alleen het verandert steeds, andere instroom, andere aanleiding. Dit was voor haar de drijfveer voor het maken van de productie Wereldburgers van der Voorstreek.
Om te komen tot deze productie heeft ze drie jaren nodig gehad. Ze heeft namelijk eerst de tijd genomen om een band op te bouwen met deze wereldburgers, wat nodig was om te weten te komen hoe de culturele samenleving klinkt en om het juiste ritme te vinden.

“CULTUUR ALS INSTRUMENT VOOR LEEFBAARHEID”

De Rijksoverheid gaat dertig jaar lang 250 miljoen per jaar investeren in de verduurzaming, leefbaarheid en het economische perspectief van het aardbevingsgebied – de zogenoemde Rijksherstelgelden voor de provincie Groningen. Er zijn twee routes: economische pijler en een sociale agenda.

Deze sociale agenda is heel interessant voor cultuur. Het tijdspad is nog onzeker, er wordt nog gezocht naar een kwartiermaker, maar de stichting Groninger Dorpen krijgt in ieder geval een ondersteunende rol in de sociale agenda.
Hielke Westra, directeur Groninger Dorpen, gaat in op de rol en betekenis van cultuur als instrument voor leefbaarheid.

Hij is van mening dat kunst en cultuur een goed middel is om maatschappelijke thema’s en problemen bespreekbaar te maken. En nu met de op handen zijnde sociale agenda is het de tijd en ontstaat de ruimte om met goede plannen te komen.
Dit is het moment om na te denken wat de betekenis van kunst en cultuur kan zijn in de mentale gezondheid, leefbaarheid en bijvoorbeeld armoede.

Ze zijn nog 1 à 2 jaren bezig om te kunnen starten, om te bepalen hoe het geld beschikbaar kan worden gesteld. De kwartiermaker moet nog worden gevonden. Westra eindigt zijn pleidooi met: “Begin al met nadenken over hoe kunst en cultuur kan worden ingezet om het perspectief voor de provincie Groningen weer open te krijgen. En we mogen daarbij best groot denken, mogelijk wordt het later afgeschaald naar dat wat kan. Maar laten we eerst groter denken!”.

Meer berichten in: inspiratiemoment | nieuws