Week#40 Dans: dansen als niemand het ziet

27 sep 2020 | Begin de week met kunst

Animatie door Noa Paran

 

 

Intro:

Bekijk samen in stilte de animatie hierboven.

Bespreek vervolgens met de groep wat er in de animatie gebeurt.

Er zijn geen juiste of incorrecte antwoorden, het gaat om de persoonlijke interpretatie van de leerlingen, en het delen hiervan.

 

Vraag:

Kan iets kunst zijn als niemand het ooit ziet?

 

Antwoord/informatie:

Dans is een van de bekendste podiumkunsten. Het is een voorstelling die vaak op een podium wordt uitgevoerd, of op een andere plek waar mensen het goed kunnen zien.

Stel je eens voor dat er geen mensen meer kunnen kijken naar de danser op het podium, maar dat deze nog steeds de voorstelling danst. Is het dan nog wel een voorstelling?  En hoe zit het met professionele dansers die in hun eentje thuis een dansje doen? Is dat dan kunst? En stel je voor dat iedereen zou dansen, maar dat het helemaal donker is. Hoe zit het dan?

Er is veel nagedacht over de hierboven genoemde vraag door filosofen en wetenschappers, en iedereen heeft er een eigen antwoord op. Waar deze denkers het wel vaak over eens zijn, is dat de dingen die als kunst worden beschouwd altijd gemaakt worden door mensen. Pas als meerdere mensen hebben besloten dat iets kunst is, wordt het ook daadwerkelijk beschouwd als kunst.

Als je dit idee volgt zou alles dus kunst kunnen worden, ook als je in je eentje een dansje doet. Je hebt alleen veel mensen nodig die het met je eens zijn!