Week#40: beeldende kunst

3 okt 2021 | Begin de week met kunst

I

Beeld in Bilbao, Spanje

Intro:

Dit is een beeld in een rivier in Spanje.

Midden/Bovenbouw: Bekijk het beeld zonder te praten en schrijf 3 woorden op (midden/bovenbouw)waar je aan moet denken .Bespreek  aan de hand van deze woorden met elkaar wat je ziet en wat er hier aan de hand is.

Onderbouw: wat zie je? noem om de beurt een woord.

Vraag:

– Onderbouw: Voer een gesprek naar aanleiding van de woorden die de kinderen noemen. Laat ze hun eigen betekenis van het beeld bedenken.

– Bovenbouw: Kan je met een beeld mensen aan het denken zetten? (gebruik info hieronder tijdens het gesprek)

Antwoord/Info:

Bezoekers en bewoners van de Spaanse stad Bilbao worden sinds vorige week geconfronteerd met een opmerkelijk kunstwerk, geplaatst in de rivier de Nervión. Vanuit het water worden ze aangekeken door het levensgrote beeld van een vrouw die dreigt te verdrinken. Als het water in de rivier hoog staat, verdwijnt het kunstwerk soms even onder water. Het onderstreept de bedoeling van de Mexicaanse kunstenaar Ruben Orozco, die mensen met het beeld aan het denken wil zetten over klimaatverandering en duurzaamheid. 

Het 115 kilo zware kunstwerk is gemaakt van glasvezel. Het beeld werd afgelopen donderdag met een boot de rivier in gebracht, waarna men het in het water liet zakken. Dat gebeurde midden in de nacht, zodat de inwoners van Bilbao de volgende morgen verrast werden. 

Je kunt ook een flmpje van het beeld bekijken, maar dat is voor de jongste kinderen misschien wat te eng: