Week #46 Erfgoed en schilderkunst: heiligen

13 nov 2021 | Begin de week met kunst




Intro
Kijk naar dit schilderij van Antoon van Dijck. Het is ongeveer 400 jaar oud. Wat zie je?

Vraag
De Sinten hadden het druk vorige week. Op donderdag 11 november was het Sint Maarten en op zaterdag 13 november was er een optocht van kinderen en burgemeesters langs Sint Nicolaas bij het Grote Pietenhuis in Soestdijk. Weet je wat een Sint is? Zou je zelf ook een Sint kunnen worden? Lijkt je dat leuk?

Antwoord
Je ziet Sint Maarten op het schilderij, die een stuk van zijn mantel aan een arme, koude bedelaar geeft. Het woord Sint heeft te maken met het latijnse woord sanctus, heilig. Een Sint is dus een heilige. In de Rooms-Katholieke Kerk en in orthodoxe kerken is een heilige iemand die heel goede daden heeft gedaan, of die vanwege zijn of haar geloof werd onderdrukt of soms zelfs vermoord. Na je overlijden kun je dan heilig verklaard worden. Sint Nicolaas is een uitzondering: hij is wel oud maar springlevend, zoals we allemaal weten. Sint Maarten was een Franse bisschop. Om te vieren dat hij zijn mantel verdeelde gaan we op 11 november langs de deuren omdat we hopen dat mensen dan fruit of chocolade met ons zullen delen. In veel steden, zoals Utrecht, Bolsward en Groningen staat een Sint Maartens-of Martinikerk. In Utrecht is dat de domkerk. Sint Nicolaas is bisschop van Myra in Turkije. Hij helpt kinderen en geeft ze kadootjes, vooral op 5 december. Hij is beschermer van verschillende steden, zoals Amsterdam.

Meer berichten in: Begin de week met kunst