Week # 38 beeldende kunst: Het Hundertwasserhuis

15 sep 2019 | Begin de week met kunst

Intro

Laat de leerlingen 1 minuut stil kijken wat ze allemaal zien. Bovenbouw mag dit ook opschrijven. Bespreek dan wat ze gezien hebben. Lees zelf de tekst onderaan van te voren door en gebruik de informatie tijdens het gesprek.

Vraag

Hoeveel woningen zie je hier?

Zijn de vorm en kleur van een huis belangrijk om je daar gelukkig te voelen?

Antwoord/Informatie

Friedensreich Hundertwasser (1928-2000) was een fantasierijk beeldend kunstenaar en architect. In alles wat hij maakte was de kleurrijke natuur met zijn organische lijnen zijn leidraad. Wonen in huizen met enkel rechte lijnen was volgens hem tegennatuurlijk en daarom ziekmakend. Vandaar dat hij zichzelf de ‘architectuurdokter’ noemde wanneer hij bestaande gebouwen omvormde tot organische, levendige gebouwen.

Het door hem ontworpen Hundertwasserhuis in Wenen is beschilderd met lijnen en kleuren waardoor geen woning een zelfde gezicht heeft: in zijn opinie een recht van ieder mens. De bovenlijnen van het gebouw zijn grillig en dragen de ‘uientorentjes’ die vaak terugkeren  in zijn werk. De bomen op en zelfs in de huizen zorgen voor gezonde lucht en natuurlijke omgeving.