Week #37 Weer naar school

8 sep 2019 | Begin de week met kunst

 

Intro: Bekijk het volgende filmpje:

Vraag: Sinds vorige week gaan ook de leerlingen in het midden van Nederland weer naar school en dus is de zomervakantie nu helemaal voorbij. Wat dacht je toen je weer naar school ging: bah, ik ben mijn vrijheid kwijt of leuk dat ik iedereen weer zie of fijn dat ik weer van alles kan leren of nog iets heel anders? Wat dan?

Vervolgvraag 1: Sinds 1901 moeten alle kinderen in Nederland naar school. Vind je dat een goed idee? Waarom wel/niet?

Vervolgvraag 2: Om de eerste dag op school extra leuk te maken krijgen veel kinderen in Duitsland een “Schultüte” op die dag, met schriften, potloden en lekkers. In de provincie Groningen en het Noorden van Duitsland krijgen kinderen op veel scholen in groep 1 of 3 een “Stoetboom”, je kunt dat zien op de website van het dorp Spijk met foto’s van CBS De Borgstee: https://www.spijk.net/2019/08/stoetbomen-2019/

Iets wat je elk jaar doet noem je een traditie. Hebben jullie op school ook zulke tradities? Welke? Vind je ze belangrijk? Waarom denk je dat tradities ontstaan?

Antwoorden/ Informatie: Rijkere kinderen gingen al veel eerder dan 1901 naar school, maar sinds de invoering van de leerplicht kan iedereen onderwijs krijgen. Ongeveer 1 op de 1000 leerlingen gaat om allerlei redenen niet naar school; het is moeilijk aan te geven welk percentage leerlingen graag of minder graag naar school gaat. Wel is duidelijk dat thuisblijvers meestal op de middelbare school zitten.
Over tradities: vaak ontstaan die om een gezamenlijk gevoel te ontwikkelen, als dorp of land of religie. Soms worden het ook rituelen die een overgang naar iets nieuws markeren: je gaat naar een nieuwe school, of je doet je eerste communie, of je wordt lid van een club, enzovoorts. Tradities helpen kinderen aan houvast, rituelen om een nieuwe stap te zetten.