Week #36 Erfgoed: archeologie

4 sep 2022 | Begin de week met kunst

Intro

Bekijk het filmpje (is in het Engels).

Vraag

Weet je wat je ziet? Het zijn versteende voetstappen van een dinosaurus die tevoorschijn kwamen toen een rivier in Amerika droog kwam te staan door de enorme droogte in veel delen van de wereld. Wat zou jij graag willen ontdekken als een rivier droogvalt?

Antwoord

Deze sporen van 113 miljoen jaar oud zijn niet de enige archeologische vondsten die tevoorschijn kwamen. Stadjes onder stuwmeren zijn weer te zien, wrakken uit de Tweede Wereldoorlog, standbeelden in een Chinese rivier, Romeinse bruggen en nog veel meer. Archeologen zijn er niet alleen maar blij mee dat dit allemaal boven water komt. Als bijvoorbeeld houten scheepswrakken uitdrogen gaan ze heel snel stuk en blijft er weinig van over.