Week #20 Erfgoed: Maatschappij van Weldadigheid

15 mei 2022 | Begin de week met kunst

Intro

Bekijk het filmpje

Vraag

200 jaar geleden werden de “Koloniën van Weldadigheid” opgericht. Arme mensen konden daar een stukje grond en een huisje krijgen om zo een minder armoedig leven op te bouwen. Maar ook werden bedelaars en weeskinderen verplicht naar de Koloniën gestuurd om er te werken. Dan kostten ze minder geld en waren ze niet meer “lastig”. Wat vind je ervan dat mensen verplicht uit bijvoorbeeld Amsterdam naar deze afgelegen plekken in onder meer Drenthe werden gestuurd?

Antwoord

De Koloniën van Weldadigheid waren een initiatief van Generaal van den Bosch en ze werden gesticht door Koning Willem I. Vijf in Nederland en twee in wat nu België is, maar België en Nederland waren toen nog één koninkrijk. Het is nu leuk om deze plekken te bezoeken, maar het was niet zo leuk om er destijds te werken, zeker niet als je daar voor straf zat, of omdat je er heen gestuurd was als opvoedingsmaatregel.  De 7 Koloniën zijn vorig jaar op de Unesco-lijst van “Werelderfgoed” geplaatst. Er zijn nu musea, maar er zijn ook nog steeds gevangenissen in Veenhuizen en Ommerschans.

Meer berichten in: Begin de week met kunst