Week # 2 Erfgoed: De Bijlmer

6 jan 2023 | Begin de week met kunst

Intro
Bekijk het filmpje. Ken je de wijk waarover dit filmpje gaat?
Vraag
Deze wijk, De Bijlmer (Amsterdam Zuidoost), is een beschermd stadsgezicht. Net als veel oude binnensteden in Nederland of oude kronkelige straatjes in dorpen. Je mag daar niet zomaar verbouwen of iets afbreken. Vind je dat deze wijk de naam “beschermd stadsgezicht” verdient? Waarom wel/niet?
Antwoord
Om beschermd stadsgezicht te worden hoeft een wijk niet “mooi” te zijn. Of de Bijlmer mooi of lelijk is kan iedereen voor zichzelf bepalen. Uit het filmpje blijkt in ieder geval dat veel bewoners de wijk mooi vinden. De Bijlmer is een wijk met een bijzondere geschiedenis en een interessant ontwerp,  reden waarom de wijk de benaming “beschermd stadsgezicht” heeft gekregen.