Week #12: Onderwerpen bij jeugdtheater

13 mei 2019 | Begin de week met kunst

Bespreek met de klas naar welke voorstellingen de leerlingen zijn geweest, wat er te zien was en waar deze over gingen.

Vraag:
Waarom denken jullie dat er bij kindervoorstellingen vaak gebruik wordt gemaakt van kleurrijke decors en kostuums?
Welke onderwerpen zouden geschikt zjjn om een jeugdvoorstelling over te maken? Zijn die onderwerpen alleen interessant voor kinderen/jeugd ?
Zou je iets van een bezoek aan een theatervoorstelling kunnen leren? Wat bijvoorbeeld?

Antwoord/Achtergrond informatie:
Bij veel kindertheatervoorstellingen wordt er een bekend verhaal gespeeld, zoals bijvoorbeeld een sprookje. De kostuums en decors zijn vaak kleurrijk en er wordt veel gebruik gemaakt van liedjes. Voor de wat oudere jeugd staat er vaak een thema centraal wat jongeren bezighoudt, zoals pesten, scheiding, vriendschap, toekomstdromen enzovoort. De voorstelling kan zo op een speelse manier aanleiding geven tot nadenken, en het uitwisselen van gedachten.