beeldende kunst

Week#40: beeldende kunst

I Beeld in Bilbao, Spanje Intro: Dit is een beeld in een rivier in Spanje. Midden/Bovenbouw: Bekijk het beeld zonder te praten en schrijf 3 woorden op (midden/bovenbouw)waar je aan moet denken...

Lees meer