In the spotlight

Samenwerking Cadanz en IVAK met kunst en cultuur als middel

Al meer dan een jaar werken Cadanz Welzijn en IVAK samen in verschillende projecten, waarbij kunst en cultuur als middel wordt ingezet. Beide organisaties zijn actief voor de inwoners van gemeente Eemsdelta. Deze ontstane samenwerking is zo vanzelfsprekend en natuurlijk dat de twee organisaties hebben besloten dit te formaliseren door afgelopen dinsdag 28 juni een samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen. Harry Koning, directeur van IVAK zegt hierover het volgende: “We willen niet alleen samenwerken omdat het goed uitkomt, maar vooral samenwerken omdat we beiden er een duidelijke meerwaarde van inzien.” 

Afgelopen dinsdag was een inspiratiemiddag georganiseerd door en voor de medewerkers van Cadanz en IVAK zelf. In totaal waren ongeveer 25 medewerkers van deze organisaties aanwezig. De middag begon met een gezamenlijke lunch, waarna de medewerkers eerst onderling verder kennismaakten met elkaar door middel van yoga en een spel.  
 
Vervolgens was het tijd voor twee prachtige, inspirerende voorbeelden uit de praktijk. Karin Noeken vertelde over De Wijk De Wereld, waarin de verhalen van wijkbewoners centraal staan en een plek krijgen in de Stadsschouwburg in Groningen. Ze werkt samen met professionals en met mensen uit de wijk die voor het eerst van hun leven op het podium staan, voor mensen die voor het eerst in hun leven in een theater komen. Margot Hoiting en Philip Curtis vertelden ons over Embrace Nederland, waar de focus ligt op muziek maken en improviseren. Een organisatie die weet dat iedereen muziek kan maken, ook zonder enige ervaring. Die muziek inzet als therapie voor bijvoorbeeld mensen met dementie, maar ook in wijken en buurten werkt om samen muziek te maken. Beide organisaties gaan uit van de kracht en de mogelijkheden die je hebt als persoon, ook al ken of zie je de mogelijkheden zelf (nog) niet altijd. Dit maakt dat je als persoon groeit en er mag zijn zoals je bent. En door je eigen kracht en mogelijkheden andere mensen ontmoet en leert kennen. 

Na deze inspirerende introducties gingen de medewerkers in groepjes aan de slag om een vervolgstap te zetten in het concreet maken van een stevigere samenwerking. Hoe doe je dat eigenlijk? De gesprekken gingen over de eigen ervaringen, wensen en de kansen die er zijn. De oogst was een enthousiaste groep mensen die verder met elkaar wil en ook de mogelijkheden ziet, verwoord op een aantal sheets. 

Tot slot de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst door Ester Lohuis (directeur bestuurder Cadanz) en Harry Koning (directeur IVAK). De samenwerking focust op de volgende gemeenschappelijke doelen: 

 • Kunst en cultuur inzetten als middel om mensen op een andere manier dan gebruikelijk te bereiken
 • Door middel van kunst thema’s binnen het sociaal domein zichtbaar te maken en hier aandacht voor te hebben 
 • Ruimte te geven aan mensen om zich te kunnen uiten door middel van kunst 
 • Handvatten te bieden voor ontmoeting 
 • Positieve zin te brengen

Hebben we na deze inspiratiedag een strategie bedacht? Nee, zo snel gaat het niet. We hebben elkaar leren kennen en we weten elkaar nu nog beter te vinden. We hebben ideeën gedeeld en gaan die verder uitwerken.

Lesaanbieders en verenigingen gezocht voor de Cultuurmarkt via IVAK!

Op zondagmiddag 25 september zal de eerste Cultuurmarkt via IVAK gaan plaatsvinden. Via deze cultuurmarkt kunnen culturele lesaanbieders en verenigingen zich met hun aanbod presenteren aan de inwoners van Eemsdelta. Deze markt zal plaatsvinden in en om de Nicolaïkerk in Appingedam van 13:00 – 17:00 uur.

In de Nicolaïkerk is er de mogelijkheid voor koren en orkesten om op te treden en in de muziekkoepel is er ruimte voor workshops en optredens van ensembles (kleinere groepen). Op het marktplein zullen er kraampjes beschikbaar zijn voor jou als aanbieder, waar bezoekers meer informatie over jouw lessen of vereniging kunnen vinden.

De concrete invulling en het programma hangt af van het aantal aanbieders en verenigingen die zich opgeven.

Open les- en repetitieweek

Om het cultureel aanbod in Eemsdelta nog een verdere boost te geven zoeken we aanbieders en verenigingen die in de week aansluitend op de Cultuurmarkt (26-30 september) een open les of repetitie willen houden. Lesaanbieders zonder leslocatie kunnen hiervoor gebruik maken van de Cultuurlokalen: lokalen van basisscholen verspreid over de gemeente.

Voor zowel de Cultuurmarkt als deze open les- en repetitieweek zal er promotie gemaakt worden door IVAK. Je kunt tijdens natuurlijk ook je eigen flyers en ander materiaal meenemen.

Dus wil jij jouw lessen/workshops/vereniging aan het begin van het seizoen (extra) promoten? Geef je dan vóór vrijdag 24 juni op voor de Cultuurmarkt via IVAK!  Harmonisatie gemeentelijke subsidies culturele organisaties

  In de afgelopen weken zijn er 6 bijeenkomsten geweest waar is gesproken over de harmonisatie van de subsidie voor cultuur, evenementen en toerisme.

  Aanleiding voor deze bijeenkomsten is de samenvoeging van de drie gemeenten Loppersum, Appingedam en Delfzijl tot gemeente Eemsdelta. De wet schrijft voor dat de nieuwe gemeente binnen twee jaar verplicht is om alle subsidies te harmoniseren, oftewel gelijk te trekken.

  Vier organisaties in de gemeenten hebben een vaste subsidierelatie met de gemeente, dat zijn twee musea, IVAK en het Molenberg Theater. Deze organisaties vallen buiten de harmonisatie.

  Voor de overige culturele organisaties gaat de gemeente op basis van de resultaten van de 6 bijeenkomsten nu een plan schrijven. Dit plan wordt voorgelegd aan het college en de gemeenteraad. De vraag die onder andere door de gemeente werd gesteld is: is het beter om de culturele organisaties een jaarlijkse subsidie toe te kennen of is het beter om de subsidie per activiteit te verdelen? Ook werd de aanwezigen gevraagd aan te geven of ze aansluiten bij de doelstellingen van de gemeente en of de gemeente op basis van haar eigen doelstellingen de subsidie moet gaan verdelen. 

  Gezien de diversiteit van de culturele organisaties en de regelingen die ze nu hebben zal er waarschijnlijk voor alle culturele organisaties wel iets gaan veranderen vanaf 1 januari 2023. Harmoniseren is nog niet zo eenvoudig.

  Heb ik nog invloed?

  Op basis van de gesprekken wordt nu een rapport gemaakt. Dit rapport gaat naar de gemeente en wordt voorgelegd aan het college. Het college zal op basis van het rapport met een voorstel komen richting de raad. De raad zal op haar beurt rond oktober/november van dit jaar een besluit moeten nemen. Wanneer je wilt weten hoe dat afloopt volg dan de raadsagenda op de website van de gemeente. Daar zal ter zijner tijd het voorstel op komen te staan en de datum waarop deze wordt besproken. Je hebt dan het recht om in te spreken tijdens de raadsvergadering. Op de vraag of je nog invloed kunt hebben is het antwoord dus: ja.

  Hoe gaan we de subsidies verdelen?

  De afgelopen weken zijn er drie bijeenkomsten geweest met onder anderen amateurverenigingen en cultuuraanbieders over de harmonisatie van de subsidies die de gemeente jaarlijks vertrekt.

  De voormalige gemeente Delfzijl had andere subsidievoorwaarden dan de voormalige gemeente Appingedam en Loppersum had weer andere voorwaarden dan Delfzijl en Appingedam. Na de herindeling is de nieuwe gemeente wettelijk verplicht om binnen twee jaren de subsidievoorwaarden te harmoniseren, oftewel gelijk te trekken.

  Dat heeft natuurlijk consequenties. Daar wil de gemeente graag met jullie over in gesprek.

  Heb je nog geen tijd gehad of heb je de brief gemist?

  Er is nog 1 avond voor partijen die nog niet zijn geweest. Dat is maandag 20 juni van 19.30 – 21.30 uur in Kabzëel.

  Aanmelden kan tot en met vrijdag 17 juni 2022. Hiervoor kun je mailen naar Antje Kazemier via antje.kazemier@eemsdelta.nl. Per organisatie kunnen maximaal twee personen deelnemen.

  Workshopdocenten gezocht voor naschoolse activiteiten

  Voor het schooljaar 2022/2023 zoeken wij culturele workshopdocenten voor de naschoolse activiteiten (NSA) op de basisscholen in de gemeente Eemsdelta!

  De NSA zijn culturele naschoolse activiteiten die IVAK in samenwerking met de basisscholen, het Huis voor de Sport, Cadanz Welzijn en de bibliotheek organiseert. Voor de culturele activiteiten is IVAK op zoek naar culturele lesaanbieders die workshops zouden willen verzorgen.

  Geef jij leuke creatieve workshops, of ken jij iemand die dit doet? Neem dan contact met ons op via cultuur@ivak.net