Onze diensten

Cultuurbeleid

Advies op maat

Geen school is hetzelfde, dus ook geen cultuurplan is hetzelfde. Het onderwijsteam van IVAK bekijkt met elke icc’er welke vorm van cultuuronderwijs het beste past bij de school en hoe dit gerealiseerd kan worden, waar we waar nodig ook collega’s uit ons netwerk bij betrekken.

Wat mag het kosten?

Gelukkig zijn er voor de uitvoering van cultuuronderwijs verschillende budgetten beschikbaar. Lees ze hieronder.

In de lumpsum die de scholen krijgen is een bedrag specifiek bedoeld voor cultuuronderwijs. Zie https://www.lkca.nl/geldzaken/lumpsum/.

Het gaat dus om € 16,86 + € 4,51 = € 21,37 per leerling en een vast bedrag van € 108,27 per school. Deze gelden worden uitgekeerd via de schoolbesturen en kunnen naar eigen inzicht besteed worden aan cultuuronderwijs.

Vanuit IVAK is een bedrag van € 10 per leerling per jaar beschikbaar voor cultuuronderwijs, naar eigen inzicht te besteden op voorwaarde dat ook de gelden in de lumpsum worden gebruikt. 

Verder is vanuit IVAK een bedrag van € 9 per leerling beschikbaar voor coaching van leerkrachten/teams op het gebied van cultuuronderwijs. 

De bijdragen zijn op twee manieren beschikbaar: je betaalt als school vooruit en vraagt het bedrag terug van IVAK, of je stuurt de factuur naar IVAK en vervolgens betaalt IVAK deze factuur.

Van Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) Groningen kan een subsidie voor cultuuronderwijs worden ontvangen onder enkele voorwaarden. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van de grootte van de school en is bedoeld voor de verbreding, verdieping en/of borging van het cultuuronderwijs op de school en deels of geheel voor deskundigheidsbevordering. Maximaal 25% van de CMK-bijdrage mag worden ingezet voor activiteiten maar alleen als deze aansluiten bij de gestelde doelen én passen in een leerlijn of bijdragen aan deskundigheid van leerkrachten. Zie https://www.cmkgroningen.nl/cmk-voor-scholen. De bijdrage wordt uitgekeerd via de schoolbesturen.

Samen met onze provinciale partner K&C moedigen wij scholen en cultuuraanbieders aan om samenwerkingsverbanden aan te gaan, waardoor zij nieuwe vormen van cultuuronderwijs ontwikkelen. Vanuit Cultuureducatie Met Kwaliteit III kan er subsidie worden aangevraagd voor deze Leergemeenschappen. Zie: cmkgroningen.nl/regelingen/leergemeenschappen

Hulp bij cultuurplan

Iedere school streeft ernaar om leerlingen kwalitatief goed cultuuronderwijs te bieden. De kerndoelen - Kunstzinnige Oriëntatie en Oriëntatie op de Wereld - vormen de basis daarvoor. Maar hoe doe je precies dat binnen jouw eigen school: hoe zorg je bijvoorbeeld voor samenhang binnen de activiteiten en het cultuurplan? Ons onderwijsteam – in samenwerking met onze provinciale partner K&C - helpen icc’ers, leerkrachten en directies bij het maken van een samenhangend plan voor cultuuronderwijs.

Kunst en cultuur in de klas

Ateliermiddagen

Scholen kiezen er steeds vaker voor om cultuuronderwijs een vaste plek in het rooster te geven. Soms wordt dit voor de hele school op hetzelfde moment georganiseerd, waardoor er Ateliermiddagen ontstaan. Maar welke docenten zet je hierbij in? Hoe zorg je ervoor dat er een lijn zit in je activiteiten? En behaal je hiermee wel al je onderwijsdoelen? Het onderwijsteam helpt je graag bij het uitwerken van je plan.

Methodes en leerlijnen implementeren

IVAK kan je helpen met het kiezen en implementeren van een methode die het beste past bij de visie op (cultuur)onderwijs van jouw school. Maar ook bij methodes op het gebied van bijvoorbeeld wereldoriëntatie is het vaak goed mogelijk om hierbij met je cultuuronderwijs aan te sluiten. Ook daarover denkt IVAK graag met je mee!

Begin de week met kunst

Via Begin de week met Kunst kunnen leerkrachten elke week gratis inspiratie krijgen voor een korte les over kunst en cultuur. Het item is bedoeld om samen met de klas te kijken naar en te praten over een kunstwerk, liedje, voorstelling, gedicht, expositie of dans. Een leuke manier om de hersenen te laten kraken en inspiratie op te doen!

Samen met de culturele omgeving

Culturele aanbieders in het onderwijs

Cultuuronderwijs kun je zowel binnen je school als op locatie (laten) geven. Er zijn veel kunstenaars die ervaring hebben met het verzorgen van cultuurlessen op maat, aangepast aan de leeftijdsgroep en aan bijvoorbeeld een thema waar de school aan werkt. Als jullie weten welk soort activiteiten je wilt uitvoeren kan het IVAK samen met jou kijken wie het meest geschikt is voor de uitvoering van je project, welke afspraken er vooraf gemaakt moeten worden, wat de kosten zijn, enz.

Ook is het mogelijk om op excursie te gaan en met je leerlingen een museum, een kerk of een molen te bezoeken of projecten uit te voeren van het Groninger Landschap, de waterschappen of Natuurmonumenten. Als je plannen hebt kun je contact met ons opnemen en helpen wij je verder op weg. In het schooljaar 2021-2022 zullen we een zo volledig mogelijk overzicht van de mogelijkheden presenteren.

In 2021-2022 zal het IVAK bovendien de mogelijkheid bieden om gezamenlijk voorstellingen (dans, muziek, toneel) in te kopen. Voorstellingen zullen soms op school worden gegeven, voor grotere voorstellingen zullen we een geschikte ruimte huren.

ICC-netwerk

Het onderwijsteam onderhoudt contact met alle interne cultuurcoördinatoren van de scholen in Eemsdelta. Zij weten als geen ander hoe de scholen werken, en welke vorm van cultuuronderwijs hierbij past. Onderlinge uitwisseling van kennis en tips wordt door IVAK gestimuleerd door twee keer per jaar netwerkbijeenkomsten te organiseren.

Netwerkbijeenkomsten

In het kader van IVAK-Academy plannen we in 2022-2023 twee icc-netwerkbijeenkomsten:

Op 15 september 2022 is er een netwerkbijeenkomst over de Kinderboekenweek, bij Punt van Reide.

Op 29 maart 2023 is de tweede netwerkbijeenkomst voor icc'ers; thema en locatie worden later bekend gemaakt.

Cultuurlokalen

Van kunst en cultuur genieten, je daar verder in ontwikkelen en samen met anderen iets nieuws ontdekken – dat stopt niet om 14.30 uur. Dankzij de Cultuurlokalen - dit jaar via IVAK als proef gestart op enkele scholen - kunnen kinderen ook na schooltijd les krijgen van een docent die gebruik maakt van een lokaal of lesruimte op school. Zo kunnen kinderen gemakkelijk deelnemen aan kunst en cultuur in de vrije tijd.

Wil je graag meer informatie over één of meer van onze onderwijsdiensten?

Mail dan naar cultuuronderwijs@ivak.net.