Onze diensten

Cultuurbeleid

Advies op maat

Geen school is hetzelfde, dus ziet ook cultuuronderwijs er op elke school anders uit. Het onderwijsteam van IVAK bekijkt met elke icc’er welke activiteiten het beste passen bij de school en bij de doelen die in het cultuurplan staan.

Wat mag het kosten?

Gelukkig zijn er voor de uitvoering van cultuuronderwijs verschillende budgetten beschikbaar. Lees ze hieronder.

Per 1 januari 2023 is de wet ‘Vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs’ van toepassing voor de berekening van de lumpsumgelden voor de scholen. Dit betekent dat er niet meer een vast bedrag geoormerkt is voor cultuur.
Zorg dus tijdig voor een cultuuronderwijsplan met een duidelijk voorstel voor de besteding voor cultuureducatie en bespreek dit met je directeur.

Ter indicatie: de bedragen die in 2021 werden gehanteerd voor diverse regelingen waren   
€ 111,53 per school en € 21,51 per leerling. 
Vergeet bij het maken van plannen en overleg met je directeur de indexering niet. Op deze website vind je meer informatie.

Voorwaarde voor het verkrijgen van het IVAK-tientje èn CMK-geld is dat je ook budget uit de lumpsum gebruikt voor je cultuuronderwijs.

Met de CMK-regeling is er structureel geld beschikbaar om te investeren in visie en deskundigheid van leerkrachten. Maar ook in het cultuurprogramma en in de samenwerking met de culturele omgeving. Door te investeren in deze pijlers kunnen scholen hun cultuuronderwijs verbreden, verdiepen en borgen.

In een plan omschrijf je wat je wilt doen om het cultuuronderwijs op jouw school naar een hoger niveau te brengen. CMK biedt geld om deze ambitie te bereiken. De school sluit een samenwerkingsovereenkomst af met CMK waarin staat wat je als school wilt bereiken met het gebruik van de gelden.

Basisscholen (ook speciaal onderwijs) kunnen een plan indienden voor de periode 2023-2025. Ontdek meer.

Hulp bij cultuurplan

Iedere school streeft ernaar leerlingen kwalitatief goed cultuuronderwijs te bieden. De kerndoelen - Kunstzinnige Oriëntatie en Oriëntatie op de Wereld - vormen de basis daarvoor. Maar hoe doe je dat precies op jouw eigen school: hoe zorg je bijvoorbeeld voor samenhang tussen de activiteiten en het cultuurplan?

Ons onderwijsteam – in samenwerking met onze provinciale partner K&C - helpt icc’ers en directies bij het maken van een samenhangend plan voor cultuuronderwijs.

Cultuuronderwijs op school

Kunst en cultuur in de klas

Scholen kiezen er steeds vaker voor cultuuronderwijs een vaste plaats in het onderwijs te geven. Hoe zorg je ervoor dat er een lijn zit in regelmatige terugkerende activiteiten? En behaal je hiermee je onderwijsdoelen? Het onderwijsteam helpt je bij het uitwerken van je plan.  In de komende jaren zal op steeds meer scholen de verlengde of verrijkte schooldag worden ingevoerd. Hoe kun je binnen dat concept je cultuuronderwijs vormgeven? We denken graag met je mee.

Methodes en leerlijnen implementeren

IVAK kan je helpen met het kiezen van een methode die het beste past bij jullie visie op (cultuur)onderwijs. Wil je met methodes voor bijvoorbeeld wereldoriëntatie ook aansluiten bij cultuuronderwijs? Of gebruik je liever de tussendoelen en leerlijnen (TULE) van SLO? Vraag het onderwijsteam om advies.

Begin de week met kunst

Via Begin de week met Kunst krijgen leerkrachten elke week gratis inspiratie voor een korte les over kunst en cultuur.

Een gebouw, muziekstuk, dans, theaterfragment, een oud gebruik, schilderij, gedicht of clip: er valt zoveel moois en nieuws te ontdekken als je samen kijkt, luistert en erover praat! Een prachtige manier om de dag of week te beginnen - of juist tussendoor.

De icc'er

Op school is de interne cultuurcoördinator de spin het web. Die weet als geen ander wat er speelt in haar/ zijn team aan activiteiten, projecten en gastlessen, maar ook aan wensen en uitdagingen.

Het onderwijsteam heeft regelmatig contact met alle icc’ers in de gemeente Eemsdelta.
Om onderlinge uitwisseling te stimuleren organiseert IVAK netwerkbijeenkomsten. Deze twee bijeenkomsten per jaar vallen onder de vlag van IVAK-Academy.


De netwerkbijeenkomst in april 2024 gaat over filmeducatie.

Kinderen groeien op in een beeldcultuur.
Van YouTube tot Tiktok en van Netflix tot films in de klas. Want ook als leerkracht doe je veel met film.

Vijf filmvaardigheden helpen kinderen de taal van film bewust te leren spreken, want achter elke film zit een heel maakproces. Filmhub Noord zal de inhoud verzorgen.

We plannen dezelfde bijeenkomst twee keer in dezelfde week, nl. op dinsdagmiddag 16 en donderdagmiddag 18 april. Op deze manier willen we iedere icc’er (en geïnteresseerde collega) de mogelijkheid bieden te komen.


Op 1 november stond het educatief programma 'Leve het Stilleven' van Museum Helmantel centraal. Lees hier het verslag.
De flyer over het educatief programma vind je hier, informatie over de erfgoedprojecten in Eemsdelta vind je hier.

Samen met de culturele omgeving

Culturele aanbieders in het onderwijs

Er zijn veel kunstenaars die ervaring hebben met het verzorgen van cultuurlessen op maat, aangepast aan de leeftijdsgroep en aan bijvoorbeeld een thema waar de school aan werkt. Wil je graag gebruik maken van deze experts?
Hier vind je verschillende culturele aanbieders.

Ook is het mogelijk om op excursie te gaan en met je leerlingen een museum, een kerk of een molen te bezoeken of projecten uit te voeren van bijvoorbeeld het Groninger Landschap, de waterschappen of Natuurmonumenten.

De culturele rijkdom van Eemsdelta hebben wij verzameld in de Culturele Schatkamer voor scholen in Eemsdelta. Dit is een gids boordevol culturele aanbieders uit de eigen regio.
Je kunt de brochure hier online inkijken.

Cultuurlokalen

Van kunst en cultuur genieten, je daar verder in ontwikkelen en samen met anderen iets nieuws ontdekken – dat kan niet alleen onder schooltijd, maar ook in de vrije tijd én: dicht bij huis. Dankzij de Cultuurlokalen kunnen kinderen ook na schooltijd les krijgen van een docent die gebruik maakt van een lokaal of lesruimte op school. Zo kunnen kinderen gemakkelijk deelnemen aan kunst en cultuur in de vrije tijd.

Schoolvoorstellingen

Ook in het schooljaar 2023 – 2024 organiseert IVAK weer voorstellingen voor de basisscholen:

 • De Koning van Karton (gr 1-2)
  door Garage TDI
 • De drakentemmer (gr 3-4)
  door VALENTIJN productiehuis
 • De vliegende Hollander (gr 5-6)
  door Ida van Dril
 • De Toren van Archidor (gr 7-8)
  door Groen & Van Lien

Deze voorstellingen zijn geselecteerd in overleg met een groep icc’ers. Deelnemende scholen krijgen informatie over data, tijden en locaties.

Naschoolse activiteiten

Leerlingen kunnen aansluitend aan school leren striptekenen, gitaar spelen, dansen, fotograferen, zingen, acteren en nog veel meer!

Samen met scholen uit Eemsdelta, Cadanz Welzijn, Het Huis voor de Sport, De Jonge Onderzoekers, de bibliotheken, IVN Natuureducatie en Yoga verzorgt IVAK verschillende naschoolse activiteiten (NSA).

Onze coördinatoren organiseren de invulling van de culturele activiteiten. Tevens zorgt IVAK voor de online inschrijving en de nodige informatie via de website.

Wil je graag meer informatie over één of meer van onze onderwijsdiensten?

Mail dan naar cultuuronderwijs@ivak.net.