Onze diensten

Cultuurbeleid

Advies op maat

Geen school is hetzelfde, dus ziet ook cultuuronderwijs er op elke school anders uit. Het onderwijsteam van IVAK bekijkt met elke icc’er welke activiteiten het beste passen bij de school en bij de doelen die in het cultuurplan staan.

Wat mag het kosten?

Gelukkig zijn er voor de uitvoering van cultuuronderwijs verschillende budgetten beschikbaar. Lees ze hieronder.

In de lumpsum die de scholen krijgen is een bedrag specifiek bedoeld voor cultuuronderwijs. Zie https://www.lkca.nl/geldzaken/lumpsum/.

Het gaat dus om € 16,86 + € 4,51 = € 21,37 per leerling en een vast bedrag van € 108,27 per school. Let op! Per 1 januari 2023 zal het Ministerie deze gelden niet meer expliciet vermelden als onderdeel van de lumpsum. Het is als icc’er dus nuttig met je directeur te bekijken hoe je de gelden wilt besteden.

Vanuit IVAK is een bedrag van € 10,- per leerling beschikbaar voor cultuuronderwijs.   

Voorwaarde voor het verkrijgen van CMK- en IVAK-bijdragen is dat je ook de cultuurgelden in de lumpsum gebruikt voor je cultuuronderwijs.  

Samen met onze provinciale partner K&C moedigen wij scholen en cultuuraanbieders aan om samenwerkingsverbanden aan te gaan, waardoor zij nieuwe vormen van cultuuronderwijs ontwikkelen. Vanuit Cultuureducatie Met Kwaliteit III kan er subsidie worden aangevraagd voor deze Leergemeenschappen. Zie: cmkgroningen.nl/regelingen/leergemeenschappen

Hulp bij cultuurplan

Iedere school streeft ernaar leerlingen kwalitatief goed cultuuronderwijs te bieden. De kerndoelen - Kunstzinnige Oriëntatie en Oriëntatie op de Wereld - vormen de basis daarvoor. Maar hoe doe je dat precies binnen jouw eigen school: hoe zorg je bijvoorbeeld voor samenhang tussen de activiteiten en het cultuurplan? Ons onderwijsteam – in samenwerking met onze provinciale partner K&C - helpt icc’ers en directies bij het maken van een samenhangend plan voor cultuuronderwijs. Maar hoe doe je precies dat binnen jouw eigen school: hoe zorg je bijvoorbeeld voor samenhang binnen de activiteiten en het cultuurplan? Ons onderwijsteam – in samenwerking met onze provinciale partner K&C - helpen icc’ers, leerkrachten en directies bij het maken van een samenhangend plan voor cultuuronderwijs.

Cultuuronderwijs op school

Kunst en cultuur in de klas

Scholen kiezen er steeds vaker voor cultuuronderwijs een vaste plaats in het onderwijs te geven. Hoe zorg je ervoor dat er een lijn zit in regelmatige terugkerende activiteiten? En behaal je hiermee je onderwijsdoelen? Het onderwijsteam helpt je bij het uitwerken van je plan.  In de komende jaren zal op steeds meer scholen de verlengde of verrijkte schooldag worden ingevoerd. Hoe kun je binnen dat concept je cultuuronderwijs vormgeven? We denken graag met je mee.

Methodes en leerlijnen implementeren

IVAK kan je helpen met het kiezen van een methode die het beste past bij jullie visie op (cultuur)onderwijs. Wil je met methodes voor bijvoorbeeld wereldoriëntatie ook aansluiten bij cultuuronderwijs? Of gebruik je liever de tussendoelen en leerlijnen (TULE) van SLO? Vraag het onderwijsteam om advies.

Begin de week met kunst

Via Begin de week met Kunst kunnen leerkrachten elke week gratis inspiratie krijgen voor een korte les over kunst en cultuur.

Een gebouw, muziekstuk, dans, theaterfragment, een oud gebruik, schilderij, gedicht of clip: er valt zoveel moois en nieuws te ontdekken als je samen kijkt, luistert en erover praat! Een prachtige manier om de dag of week te beginnen - of juist tussendoor.

De icc'er

Op school is de interne cultuurcoördinator de spin het web. Die weet als geen ander wat er speelt in haar/zijn team aan activiteiten, projecten en gastlessen, maar ook aan wensen en uitdagingen. Het onderwijsteam heeft regelmatig contact met alle icc’ers in de gemeente Eemsdelta. Om onderlinge uitwisseling te stimuleren organiseert IVAK netwerkbijeenkomsten. Die twee bijeenkomsten per jaar vallen onder de vlag van IVAK-Academy.

Op 21 september 2022 werkten we samen met de Bibliotheek vanwege de Kinderboekenweek. Fotograaf Ida Buijs verzorgde een workshop. Hier vind je het verslag, de PowerPoint van de bibliotheek en de workshopbeschrijving.

Op woensdagmiddag 29 maart 2023 is de tweede bijeenkomst, onderwerp en locatie volgen later.

Samen met de culturele omgeving

Culturele aanbieders in het onderwijs

Er zijn veel kunstenaars die ervaring hebben met het verzorgen van cultuurlessen op maat, aangepast aan de leeftijdsgroep en aan bijvoorbeeld een thema waar de school aan werkt. Wil je graag gebruik maken van deze experts? Hier vind je verschillende culturele aanbieders.

Ook is het mogelijk om op excursie te gaan en met je leerlingen een museum, een kerk of een molen te bezoeken of projecten uit te voeren van bijvoorbeeld het Groninger Landschap, de waterschappen of Natuurmonumenten.

De culturele rijkdom van Eemsdelta hebben wij verzameld in Culturele Schatkamer voor de scholen in Eemsdelta. Dat is een gids boordevol culturele aanbieders uit de eigen regio. Hier kun je die brochure online inkijken.

Cultuurlokalen

Van kunst en cultuur genieten, je daar verder in ontwikkelen en samen met anderen iets nieuws ontdekken – dat kan niet alleen onder schooltijd, maar ook in de vrije tijd én: dicht bij huis. Dankzij de Cultuurlokalen kunnen kinderen ook na schooltijd les krijgen van een docent die gebruik maakt van een lokaal of lesruimte op school. Zo kunnen kinderen gemakkelijk deelnemen aan kunst en cultuur in de vrije tijd.

Schoolvoorstellingen

In 2022-2023 organiseert IVAK voor alle basisscholen voorstellingen: Wolk in de klas door Het Houten Huis (groep 1 en 2), Dag Nacht door Garage TDI (3 en 4), De reis van de man die naar de andere kant van de oceaan wilde vliegen door De Mooie meisjes (5 en 6) en Zoet Water door Garage TDI (7 en 8). De deelnemende scholen krijgen informatie over data, tijden en locaties. Voorstellingen zullen soms op school worden gegeven, voor grotere voorstellingen zullen we een geschikte ruimte huren.

Naschoolse activiteiten

Leerlingen kunnen aansluitend aan school leren striptekenen, gitaar spelen, dansen, fotograferen, zingen, acteren en nog veel meer!

Samen met scholen uit Eemsdelta, Cadanz Welzijn, Het Huis voor de Sport, De Jonge Onderzoekers, de bibliotheken, IVN Natuureducatie en Yoga verzorgt IVAK verschillende naschoolse activiteiten (NSA).

Onze coördinatoren organiseren de invulling van de culturele activiteiten. Tevens zorgt IVAK voor de online inschrijving en de nodige informatie via de website.

Wil je graag meer informatie over één of meer van onze onderwijsdiensten?

Mail dan naar cultuuronderwijs@ivak.net.