Wegens succes geprolongeerd: voorstellingen voor het basisonderwijs

De vertelvoorstellingen die de afgelopen weken voor 13 basisscholen zijn georganiseerd, waren een groot succes; de kinderen gingen helemaal op in de verhalen. En hun leerkrachten genoten niet minder! Redenen genoeg om ook voor volgend schooljaar schoolvoorstellingen te plannen.

De keuze voor de komende theatervoorstellingen is gemaakt in samenwerking met enkele cultuurcoördinatoren. Dat zijn leerkrachten die binnen hun eigen school verantwoordelijk zijn voor culturele activiteiten. Het gaat om Wolk in de klas door Het Houten Huis (groep 1 en 2), Dag Nacht door Garage TDI (3 en 4), De reis van de man die naar de andere kant van de oceaan wilde vliegen door De Mooie meisjes (5 en 6) en Zoet Water door Garage TDI (7 en 8).  

De basisscholen hebben zich inmiddels op kunnen geven, volgend schooljaar zullen bijna 1800 kinderen kunnen genieten van een voorstelling.

Je verbeeldingskracht gebruiken, iets zien en ervaren wat je niet kent, wat misschien (eerst) wat vreemd is maar waar je helemaal in meegaat – die grote meerwaarde willen scholen hun kinderen graag meegeven!