SMO en IVAK tekenen convenant m.b.t. Persoonlijk Cultuur Budget

Vlak voor de zomervakantie hebben SMO (vertegenwoordiger van alle muziekverenigingen in Eemsdelta) en IVAK een convenant ondertekend. In dit convenant zijn afspraken gemaakt over de stimuleringsregeling voor iedereen die via de muziekvereniging in de gemeente Eemsdelta les heeft op een instrument (het zogenaamde HaFaBra-PCB). Deze PCB-regeling geeft de leerlingen een korting op de cursusprijs voor maximaal 5 lesjaren.

Muziekverenigingen zijn voor de gemeente Eemsdelta een wezenlijk onderdeel van de samenleving. Met deze regeling wil de gemeente de muziekverenigingen in Eemsdelta extra ondersteunen bij het vinden van nieuwe leerlingen. SMO is heel blij met deze erkenning in de vorm van het PCB en hoopt hierdoor een constante instroom van leerling te houden in de komende jaren. Ook is SMO erg blij met de bemiddeling van IVAK in dit proces en de samenwerking met IVAK als het gaat om de uitvoering van deze PCB regeling voor muziekverenigingen.

Wil je meer weten over het PCB of PCB aanvragen voor jezelf of een van je kinderen? Klik dan hier.